Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Ostatní

Pojištění právní ochrany

S pojištěním právní ochrany vám zajistíme právní poradenství a úhradu soudních poplatků a nákladů spojených s ochranou vašich právních zájmů souvisejících s pojištěným vozidlem. Pojištění se vztahuje na řidiče, vlastníka, provozovatele i na přepravované osoby.

Limit a spoluúčast

 • roční limit pojistného plnění 500 000 Kč
 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti

Co byste ještě měli vědět

Pojištění zahrnuje mimosmluvní náhradu újmy, trestní, přestupkové a závazkové právo.

Sjednáte k povinnému ručení i havarijnímu pojištění.

Živel k povinnému ručení

K čemu je pojištění dobré

Uhradíme vám škody, když na vaše auto spadne strom nebo ho potlučou kroupy. Platí v České republice.

Rozsah pojištění:

 • povodeň, záplava
 • úder blesku, požár
 • vichřice
 • krupobití
 • sesuv půdy, lavina
 • pád stromu/stožáru zapříčiněné vichřicí

Sjednáte k povinnému ručení.

Pojištění věcí během silniční dopravy

K čemu je pojištění dobré

Pojištění vám (jako podnikající osobě) zajistí úhradu poškozených nebo odcizených věcí přepravovaných ve vozidle. Může se jednat o nářadí, zásoby apod., které v rámci své činnosti dopravujete. Nejedná se o pojištění odpovědnosti přepravce.

Pojištění lze sjednat ve variantách:

 • s odcizením / bez odcizení
 • ČR / ČR + sousední státy
 • Volitelný roční limit pojistného plnění je od 20 000 Kč do 1 000 000 Kč.
 • Spoluúčast je volitelná od 3 000 Kč do 10 000 Kč (u varianty s odcizením je spoluúčast 10 %, min. 10 000 Kč).

Sjednáte k havarijnímu pojištění.

Strojní pojištění

K čemu je pojištění dobré

Strojní pojištění kryje poškození nebo zničení stroje (celého pojištěného vozidla) nebo strojní nástavby pojištěného vozidla. Z pojištění vám rovněž uhradíme náklady na provizorní opravu, demontáž a montáž poškozeného stroje. Nabízíme i expresní dopravu náhradních dílů.

Pojištění je určené pro tříkolky a čtyřkolky, nákladní automobily, traktory, automobily nad 3,5 t, pracovní stroje, tahače, užitková vozidla do 3,5 t, přívěsy a návěsy.

Sjednáte k havarijnímu pojištění.

Dokumenty k pojištění

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění strojů
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění věcí během silniční dopravy
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové živelní pojištění vozidla
Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění právní ochrany vozidla
Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (RH-980/19)