Online žádost

Mám zájem o práci v Podnikatelské vizi

Základní informace

Titul Jméno * Příjmení * E-mail * Telefonní číslo *

Kontaktní adresa

Ulice * Město * PSČ *

Kvalifikace

Nejvyšší dosažené vzdelání * Předchozí praxe v obchodu * Řidičský průkaz sk.B *

Ostatní

Momentální situace * Místo výkonu práce - Město * Požadovaná minimální mzda *

Přílohy

Odebrat Přidat
Odebrat Přidat
Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci Podnikatelské vize
Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasím s tím, že mě na základě vyplněných osobních údajů budete kontaktovat za účelem poradenství ohledně mého dotazu. Více o ochraně osobních údajů, Vašich právech, včetně práva odvolat souhlas a práva na přístup, naleznete zde.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.

L1 - Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání v rámci Podnikatelské vize

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny informace o zpracování Vašich osobních údajů společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617 (dále jen „Pojišťovna“).

 

Zpracování osobních údajů na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy

Vezměte, prosíme, na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s předpoklady pro výkon zprostředkovatelské činnosti a údaje o posouzení Vaší vhodnosti Pojišťovna zpracovává pro účely vzniku, správy a ukončení vztahů se zprostředkovateli, když v tomto případě jde o zpracování, které Pojišťovna provádí na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy. Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu nutnou pro uzavření smluvního vztahu.


Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů

Vezměte, prosíme, dále na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s předpoklady pro výkon zprostředkovatelské činnosti a údaje o posouzení Vaší vhodnosti Pojišťovna zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel ochrany právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku.

Jde-li o tyto údaje, vezměte zároveň na vědomí, že za ně považujeme zejména údaje o Vašem předchozím působení na finančním trhu, o Vaší odborné způsobilosti, důvěryhodnosti, o Vaší profesní a podnikatelské integritě (jde zejména o informace o případném exekučním či insolvenčním řízení a trestím řízení), jakož i informace a údaje o možném střetu zájmů (pro případ, že osoba Vám blízká je zaměstnancem Kooperativy). Takové údaje považujeme za zásadní a rozhodující pro případné uzavření smlouvy s Kooperativou. Důvodem je, že Kooperativa je dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, povinna jednat obezřetně a s odbornou péčí, a proto je mj. povinna za účelem řízení kvality své distribuční sítě pečlivě a odpovědně posoudit každého zájemce o spolupráci.

Pro tento účel osobní údaje zpracováváme po dobu trvání promlčecí doby (v délce maximálně 15 let od skončení procesu uzavírání smluvního vztahu) nároků vyplývajících nebo souvisejících s uzavíráním smlouvy prodlouženou o další jeden rok s ohledem na ochranu našich právních nároků. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Práva související se zpracováním osobních údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu a výmaz, právo na omezení zpracování, právo podat námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Aktuální kontaktní informace jsou dostupné na našich webových stránkách www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

Pověřence lze kontaktovat kterýmkoliv z následujících prostředků:
Emailem na: dpo@koop.cz
Písemně na adresu: Pobřežní 665/21, Karlín, Praha 8, 186 00
Telefonicky prostřednictvím klientské linky na: +420 957 105 105

Odesláním tohoto formuláře potvrzujete, že jste se důkladně seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, zejména s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, a právy, která Vám v této souvislosti náleží.