Informace o Pojišťovně Kooperativa

Povinně uveřejňované informace podle zákona č. 277/2009 Sb. a vyhlášky č. 306/2016 Sb.

Informace o pojišťovně k 31.3.2019
Účetní rozvaha k 31.3.2019
Výkaz zisků a ztrát k 31.3.2019
Informace o pojišťovně k 31. 12. 2018
Účetní rozvaha k 31. 12. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30. 9. 2018
Účetní rozvaha k 30. 9. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 9. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 30. 6. 2018
Účetní rozvaha k 30. 6. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 30. 6. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.3.2018
Účetní rozvaha k 31. 3. 2018
Výkaz zisků a ztrát k 31. 3. 2018
Povinná informace o pojišťovně k 31.12.2017
Povinná informace o pojišťovně k 30. 09. 2017