Tisková zpráva

Jak postupovat při dokumentaci a hlášení škody pojišťovně?

30.10.2017

Škodu vyfoťte

Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost, movité předměty), tak i detaily poškozených částí tak, aby byl zřejmý rozsah poškození. Zároveň poškozené věci nelikvidujte a ponechte k případné prohlídce.

 

Zabezpečte majetek

Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala. Např. při poškození střešní krytiny dočasně zajistěte, aby do objektu nezatékalo. Po nafocení poškození začněte uklízet a sušit.

 

Sepište poškozené věci a připravte si k nim podklady

Připravte si soupis poškozených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady.

U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uveďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).

 

Odhadněte škodu

Alespoň přibližně odhadněte celkovou škodu.

 

Pro nahlášení škody si připravte

-          Číslo pojistné smlouvy

-          Místo a datum vzniku škody

-          Příčinu škody (popis škodního děje)

-          Identifikační údaje pojištěného

-          Kontaktní údaje případných svědků

-          Předpokládanou výši škody

 

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

-          on–line (doporučujeme) – www.koop.cz

-          telefonicky na naší zákaznické lince 957 105 105

-          osobně na kterékoli pobočce Kooperativy

 

Spolu s hlášením škody zároveň můžete připravené podklady (seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …):

-          přiřadit při on-line hlášení

-          přinést osobně na pobočku Kooperativy

-          zaslat poštovní službou společně s formulářem

 

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

 

Podklady můžete přiřadit

-          on-line na www.koop.cz v sekci Řešení škod - On-line přehled a správa škody

-          zasláním na e-mail podatelna@koop.cz

-          zasláním na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY – centrální podatelna

Brněnská 634

664 42  Modřice

 

Při odesílání dokumentů vždy uvádějte přiřazené číslo škodné události.

 

 

Abychom vám mohli nabízet služby, které co nejlépe vyhovují právě vám, využívají tyto stránky cookies. Jejich návštěvou s používáním souhlasíte.