Tisková zpráva

Jak postupovat při dokumentaci a hlášení škody pojišťovně?

30.10.2017

Škodu vyfoťte

Pořiďte fotodokumentaci poškozených věcí. Vyfoťte jak celkový pohled na poškozené věci (nemovitost, movité předměty), tak i detaily poškozených částí tak, aby byl zřejmý rozsah poškození. Zároveň poškozené věci nelikvidujte a ponechte k případné prohlídce.

 

Zabezpečte majetek

Provizorně zabezpečte majetek, aby se škoda nezvětšovala. Např. při poškození střešní krytiny dočasně zajistěte, aby do objektu nezatékalo. Po nafocení poškození začněte uklízet a sušit.

 

Sepište poškozené věci a připravte si k nim podklady

Připravte si soupis poškozených věcí s uvedením pořizovací ceny a stáří. Pokud máte, najděte k poškozeným věcem pořizovací doklady.

U poškozených staveb sepište rozměry poškozených stavebních součástí včetně druhu materiálu (např. rozměry místností včetně jejich výšky, druh malby; délku a druh materiálu poškozených okapů; plochu a typ poškozené střešní krytiny, případně počet poškozených střešních tašek; uveďte případný vnitřní či venkovní obklad stěn – materiál, rozměry, počet kusů atp.).

 

Odhadněte škodu

Alespoň přibližně odhadněte celkovou škodu.

 

Pro nahlášení škody si připravte

-          Číslo pojistné smlouvy

-          Místo a datum vzniku škody

-          Příčinu škody (popis škodního děje)

-          Identifikační údaje pojištěného

-          Kontaktní údaje případných svědků

-          Předpokládanou výši škody

 

Nahlaste škodu

Co nejdříve nahlaste škodu pojišťovně. Hlásit škodu může pojištěný nebo na základě plné moci zástupce pojištěného.

-          on–line (doporučujeme) – www.koop.cz

-          telefonicky na naší zákaznické lince 957 105 105

-          osobně na kterékoli pobočce Kooperativy

 

Spolu s hlášením škody zároveň můžete připravené podklady (seznam poškozených věcí, fotodokumentaci, …):

-          přiřadit při on-line hlášení

-          přinést osobně na pobočku Kooperativy

-          zaslat poštovní službou společně s formulářem

 

Po nahlášení škody přiřadíme pojistné události identifikační číslo a škodu dostane k vyřešení tzv. likvidátor. O přiděleném čísle pojistné události vás obratem budeme informovat.

 

Podklady můžete přiřadit

-          on-line na www.koop.cz v sekci Řešení škod - On-line přehled a správa škody

-          zasláním na e-mail podatelna@koop.cz

-          zasláním na korespondenční adresu:

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY – centrální podatelna

Brněnská 634

664 42  Modřice

 

Při odesílání dokumentů vždy uvádějte přiřazené číslo škodné události.