Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x
Tisková zpráva

Kooperativa je generálním partnerem projektu Senior bez nehod

4.10.2018

Na českých silnicích umírá stále více seniorů, nová celostátní preventivní kampaň seniorům poradí, jak se chovat v provozu bezpečně

Senioři čili osoby ve věku 65+ se na populaci Evropské unie podílejí z 18 procent. Nicméně v důsledku dlouhodobě nízké porodnosti, stárnutí populačně silných ročníků a prodlužování průměrné délky dožití by měl jejich podíl narůst do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 pak na 28 %. S tím ovšem souvisí i očekávané zvýšení podílu seniorů na celkovém počtu obětí dopravních nehod. Zatímco aktuálně je čtvrtinový, do roku 2050 by mohl vzrůst na celou třetinu. Problém se týká i České republiky. Ke konci roku 2015 byl podíl seniorů na celkové populaci České republiky zhruba 18 %, do roku 2020 naroste na téměř 21 %, do roku 2030 na 24 % a do roku 2050 na třetinu. Adekvátně tomu roste i podíl seniorů na celkovém počtu obětí nehod. V roce 2008 byl 15%, v roce 2013 20%, v roce 2017 však už 24% a za první polovinu letošního roku již dosáhl jedné čtvrtiny. „Do budoucna se dá očekávat, že podíl osob seniorského věku na celkovém počtu obětí nehod bude i nadále narůstat. Seniory však ohrožují i jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí,“ upřesňuje za společnost ECHOpix dopravní expert Roman Budský.

Pokud se jedná o dlouhodobé preventivní kampaně, doposud jako by senioři zůstávali stranou. „Každoročně desítky obětí a stovky těžce zraněných z jejich řad a také vysoké celospolečenské ekonomické ztráty v důsledku nehod s jejich účastí jsou alarmující. Navíc predikce do budoucích let vypovídají o tom, že právě starším občanům je třeba věnovat zvýšenou pozornost. To vše bylo důvodem pro to, aby se naše pojišťovna stala generálním partnerem celostátní preventivní kampaně Senior bez nehod,“ uvádí Milan Káňa, tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa.    

Kampaň Senior bez nehod realizuje společnost ECHOPIX s.r.o. Je financována z Fondu zábrany škod. Jejím hlavním cílem je seznámit naše starší spoluobčany s tím, jak se bezpečně pohybovat po silnicích. „Cílit ovšem budeme nejen na ně, ale také na mladší ročníky. I je budeme pravidelně informovat o tom, jak se ke starším osobám v silničním provozu správně chovat. A půjde nejen o bezpečné jednání, ale také o vstřícnost a vzájemnou slušnost. Přece jen silnice jsou společenské prostředí, kde by měla být zachovávána alespoň základní pravidla etiky i etikety,“ vysvětluje Jan Slováček, jednatel společnosti ECHOpix.

Jak bude vlastní kampaň probíhat? Po celé České republice se od letošního září do konce příštího roku uskuteční na 300 edukativních přednášek, a to formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se budou moci senioři interaktivně rozhodovat o vývoji sledovaného děje. To nesporně přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky, které poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. Součástí projektu bude ovšem i mediální kampaň. Široká veřejnost se s ní bude moci setkat na různých televizních i rozhlasových stanicích, v tisku i na internetu. Spektrum komunikovaných témat bude opravdu široké. Cíleno bude nejen na řidiče automobilů, ale také na seniorské spolujezdce, chodce, cyklisty, cestující prostředky hromadné dopravy. Podrobněji bude hovořeno například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, i o změnách v pravidlech silničního provozu. Řeč bude i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Dojde i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi.