Vážení klienti, omlouváme se za možné výpadky webu v průběhu 19. 12. až 20. 12. z důvodu rozsáhlých úprav webových stránek.

x
Tisková zpráva

Kooperativa se zařadila do zlaté úrovně v soutěži TOP odpovědná firma

16.11.2018

V rámci prestižní ceny TOP Odpovědná firma, kterou uděluje Aliance Byznys pro společnost, dosáhla Kooperativa zlaté úrovně a zařadila se mezi nejlepší firmy v kategorii angažovanost zaměstnanců.

Porota ocenila zejména komplexnost aktivit a dobrovolnou angažovanost zaměstnanců s podporou Nadace Kooperativa. Dlouhodobý program firemního dobrovolnictví, kdy mohou zaměstnanci jeden den v roce pomáhat tam, kde si sami vyberou, rozvíjí Kooperativa jako standardní součást svého odpovědného přístupu i firemní kultury již od roku 2009.

„V minulém roce se nám však podařilo úspěšně nastartovat další fázi rozvoje dobrovolného zapojení našich kolegů. V rámci programu Pro lepší život, jsme připravili celý komplex možností a podpůrných aktivit směřujících k tomu, aby se každý mohl jednoduše zapojit svým časem, dovednostmi, znalostmi i jakkoliv jinak, tedy nad rámec běžného dobrovolnického dne,“ představuje další etapu firemního dobrovolnictví Petra Vaňoučková, ředitelka Nadace Kooperativy.  

Zaměstnanci jsou hlavní hybnou silou projektu dobrovolnictví. Sami vyhledávají možnosti, jak mohou pomoci potřebným. Lidé se zapojují napříč pozicemi a regiony, což dokazuje průměrně 800 zapojených lidí každoročně. To reprezentuje téměř čtvrtinu zaměstnanců pojišťovny Kooperativa.

O OCENĚNÍ:

BpS TOP Odpovědná firma je v České republice ojedinělý nezávislý rating velkých i malých firem, který hodnotí a oceňuje strategie a aktivity v oblasti odpovědnosti a udržitelnosti. Sleduje firmy, které se dlouhodobě věnují rozvoji společnosti, investují do zaměstnanců, snižují dopad na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Ceny BpS TOP Odpovědná firma jsou otevřeny všem firmám v různých fázích přístupu k udržitelnosti, jednotlivé kategorie reflektují úsilí firem v oblasti životního prostředí, diverzity, vzdělávání a mnoha dalších. Přihlášené společnosti si zmapují situaci v odpovědném přístupu k podnikání a získají analytickou zpětnou vazbu ke všem programům a projektům formou benchmarkingu a srovnání s jednotlivými úrovněmi ocenění. Hodnocení slouží i jako podklad pro rozvoj firemních strategií a získání informací o dobré praxi napříč trhem.