Tisková zpráva

V rámci mimořádného grantového řízení rozdělila Nadace Kooperativy 1 milion Kč

21.4.2020

Nadace pojišťovny Kooperativa v souvislosti s epidemií koronaviru vypsala mimořádné grantové řízení pro partnerské neziskové organizace na zmírnění následků epidemie a dopadů nutných restrikcí na kvalitu života klientů a činnost neziskových organizací. Celkem 21 úspěšným žadatelům z celé České republiky pak rozdělila 1 026 011 Kč.

„Právě neziskové organizace zastávají mnohdy stěžejní roli v této situaci. Provozují domy s pečovatelskou službou i terénní asistenční péči, hospici a další provozy, ve kterých se věnují rizikovým skupinám obyvatel jako jsou senioři nebo hendikepovaní“, vysvětluje důvody mimořádného grantového programu Petra Vaňoučková, ředitelka Nadace Kooperativy. 

Organizace mohly požádat o jednorázový příspěvek v maximální výši 50 tisíc Kč na ochranné pomůcky a desinfekce, vitamíny a léky, na pokrytí ztrát z příjmů, zvýšené náklady a mzdy. Nadace Kooperativy celkem obdržela 34 žádostí.

„Děkujeme všem pracovníkům v sociálních službách, kteří teď pracují s neuvěřitelným nasazením. Vážíme si jejich práce a myslíme na ně,“ dodává Petra Vaňoučková.

Nadace Kooperativy byla založena v roce 2013 s cílem pomáhat těm, co to v životě nemají lehké. Každý příběh je jedinečný, a právě díky spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi má nadace možnost těmto příběhům naslouchat, pomáhat s jejich řešením a zároveň reagovat na aktuální celospolečenské problémy. Hledá nejen způsoby, jak vyrovnat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných, ale zejména možnosti, jak těmto případům předcházet.

Koho jsme podpořili?

Soustředili jsme se zejména na podporu hospiců, pečovatelských služeb pro seniory a obdobných neziskových organizací, které jsou v současné době nejvíce ohroženy.

Arcidiecézní charita Olomouc

Centrum služeb Slunce všem, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domovinka - sociální služby, o.p.s.

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PRAMEN" v Mnichově, p.o.

Dotek z. ú.

Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s.

Hospic svatého Lazara, z.s.

Hospic sv. Štěpána, z.s.

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

Charita Praha - Chodov

Charita Svitavy

Charita Uherský Brod

Klára pomáhá z.s.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Mental Café z.s.

Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM z.s.

Nadační fond Pečovatel

Reva o. p. s. - asistenční služba

Společnost Dolmen, z.ú.

TŘI, o. p. s. - hospic Čerčany