Tisková zpráva

Za českou krajinomalbou můžete vyrazit do Jablonce nad Nisou

25.5.2020

Expozice představuje obrazy ze sbírky pojišťovny Kooperativa.Jedná se o další výstavu projektu Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy, který započal již v roce 2015 výstavou v Galerii Kooperativy v Praze. Během několika let byla tato expozice představena návštěvníkům v Plzni, Hradci Králové, v Brně a na Hluboké. Výstavní cyklus vrcholí právě zde, v Jablonci. Představuje různorodé podoby naší krajinomalby, jak se vyvíjela od doznívajících pozdně barokních tradic na počátku 19. století až po současné tendence na přelomu milénia.

Krajinomalba patří k návštěvnicky nejoblíbenějším žánrům, evokujícím pozitivní pocity jako jsou domov, rodina, svoboda, vlast, harmonie, příroda a krása. Ve firemní sbírce Kooperativy zaujímá krajinomalba velmi rozsáhlý, ucelený soubor sestávající z několika set děl mimořádné kvality, jejichž autory jsou vedle těch nejzvučnějších jmen i umělci méně známí či tací, jejichž jména byla již téměř zapomenuta.

Expozice v Jablonci na Nisou nese název MÁ VLAST a najdete na ní díla předních českých krajinářů, jako jsou Josef Mánes, Adolf Kosárek, Antonín Chittussi, Julius Mařák, Antonín Slavíček, František Kaván, Václav Radimský, Gustav Macoun, Otakar Nejedlý, Václav Špála, Václav Rabas nebo František Jiroudek. Nabízí pohled na vývoj technických a výrazových prostředků umělců mnoha generací, pro které byla česká krajina domovem a inspirací. Jsou to naši Mistři, díky nimž se potkáváme s krásou. Doufáme, že výstavou potěšíme i Vás vzácné hosty z města Jablonce a severních Čech.

Česká krajinomalba, byť zahraniční zkušeností obohacena, zůstala vždy specificky česká, zemitá a upoutána silným citem ke krásám české, moravské a slezské přírody i slavné tradici naší vlasti.

Výstavu připravily v partnerské spolupráci Nadace Kooperativy, Spolek výtvarných umělců Mánes a město Jablonec. Můžete ji navštívit v kostele sv. Anny a Domě Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Otevřena bude od 26. května do 8. listopadu 2020.