Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2020 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Bezpečná cesta je náš cíl - SMAZAT

V autě tráví spousta z nás podstatnou část života. Jak ale všichni víme, život na čtyřech kolech skrývá spoustu nebezpečí. Proto se společně se společností Picodas snažíme tato rizika snižovat. Od roku 2011 rozšiřujeme navigace značky Garmin o nebezpečné úseky na silnicích a železničních přejezdech.  

Speciální vrstva v mapových podkladech ATLAS CZECH 2011 NT vyznačuje všechny železniční přejezdy, na kterých v minulosti došlo k dopravní nehodě a řidiči jsou před nimi varováni hlasovým upozorněním a výstražnou značkou.

Mapu ATLAS 2012 doplnila speciální mapová vrstva Mapa krádeží, která řidiče informuje o statistice krádeží a vykrádání motorových vozidel v oblasti, kde parkuje. Věříme, že projekt Bezpečně do cíle pomůže chránit zdraví, lidské životy i majetek. Mapy ke stažení naleznete na stránkách společnosti Garmin www.garmin.cz.