Nadace Kooperativa

Nezapomínáme dívat se kolem nás a pomáhat, kde je potřeba.

Nadaci pojišťovny Kooperativa jsme založili v roce 2013. A hned od počátku jsme pod její dobročinná křídla svěřili veškeré aktivity, kterými naše pojišťovna podporovala společensky odpovědné projekty. 

Projekty, které Nadace Kooperativa realizuje, jsou zacílené na dlouhodobé zlepšování kvality života v zemi, kde již více než 25 úspěšně podniká její zřizovatel, tedy pojišťovna Kooperativa.

Galerie a sbírka umění Kooperativy

Aktivně zhodnocujeme a rozvíjíme sbírku umění Kooperativy a pořádáme tematické výstavy jak z vlastní sbírky, tak i vybraných autorů. Galerii Kooperativy najdete v Pobřežní ulici 665/21, Praha 8. Vstup do galerie je zdarma, otevřeno je úterý až neděle, 10:00–18:00. O aktuální výstavě se více dozvíte na stránce věnované galerii

Česká rodina žije

Kooperativa a díky tomu i Nadace Kooperativy je o rodině a rodinných hodnotách. Proto jsme se rozhodli podívat se v letech 2015 a 2016 české rodině na zoubek, zjistit jaká je, jak žije a jaké jsou vlastně její každodenní potřeby.

Chceme tak přinést odpovědi na zajímavé otázky o české rodině. Chceme najít atraktivní témata, ke kterým vypíšeme v Nadaci Kooperativa veřejná grantová řízení s jednoznačným cílem – zlepšit situaci tam, kde jsme díky projektu Česká rodina žije odhalili kritická místa českých rodin.

Zároveň dáváme odborné veřejnosti, studentům, sociologům k dispozici kompletní výzkumné zprávy i detailní zjištění, která se nám podařilo v rámci série výzkumů získat.

Více o projektu na www.ceskarodinazije.cz

Pomocné tlapky, o.p.s.

Dlouhodobě spolupracujeme s OPS, která vychovává a cvičí asistenční psy, na jejichž pořízení hendikepovaní klienti nezískají příspěvek od státu.

Hamzova léčebna

Zde podporujeme hipoterapeutické centrum, kde probíhá rehabilitace spojená s jízdou na koni. Podobně jako u Pomocných tlapek ani zde nejsou provoz a rehabilitační hipoterapeutické pobyty hrazené státem. 

Den pro lepší život

Dobrovolnické dny zaměstnanců Kooperativy věnované práci v neziskových organizacích.

Strom pro lepší život

Splněná vánoční přání klientů neziskových organizací zaměstnanci Kooperativy.

Materiální sbírka

Pravidelným sběrem ošacení a dalších užitečných věcí, které již u zaměstnanců Kooperativy dosloužily, podporujeme neziskové organizace pečující o potřebné. 

Pomáhejte s námi

Líbí se vám projekty, které Nadace Kooperativy dělá, a chtěli byste je podpořit? Můžete přispět libovolnou částkou na účet Nadace:

  • číslo účtu 5520312/0800
  • konstantní symbol 0558
  • variabilní symbol 33333

Výroční zprávy

Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2018
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2017
Výroční zpráva Nadace pojiš´tovny Kooperativa 2016
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2018
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2017
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2016