Nadace Kooperativy

Nadace Kooperativy byla založena v roce 2013 s cílem pomáhat těm, co to v životě nemají lehké, a vyrovnávat jejich šance v reálném životě. Každý příběh je jedinečný a my máme možnost díky spolupráci s neziskovými organizacemi i díky našim zaměstnancům těmto příběhům nejen naslouchat a pomáhat při řešení jejich následků, ale také těmto následkům předcházet. 

Výroční zprávy

Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2019
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2019
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2018
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2018
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2017
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2017
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2016
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2016