Nadace Kooperativy

Vize Nadace pojišťovny Kooperativa

Na základě odpovědného podnikání a CSR hodnot Kooperativy chceme investovat do veřejně prospěšných aktivit. Podporujeme udržitelné projekty a odborná partnerství, která předcházejí vzniku negativních společenských jevů a rozvíjejí nová systémová řešení ve společnosti.

Nadace pojišťovny Kooperativa je společensky odpovědný subjekt, jehož smyslem je investovat do veřejně prospěšných témat, a tím naplňovat svoje poslání.

Stejně jako pro našeho zřizovatele – pojišťovnu Kooperativa – i pro nás je klíčová prevence. Zabýváme se jí díky našim partnerům z neziskové sféry nově ve třech základních oblastech, kterými jsou senioři a zdraví, inovace a životní prostředí. Všechna tato témata přímo navazují na strategii společenské odpovědnosti firmy. Důležitou součástí je i podpora angažovanosti zaměstnanců Kooperativy, kteří mají možnost se zapojit nejen v rámci programu firemního dobrovolnictví, ale také pořádáním sbírek a dalších dobročinných akcí.

Výroční zprávy

Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2020
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2020
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2019
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2019
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2018
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2018
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2017
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2017
Výroční zpráva Nadace pojišťovny Kooperativa 2016
Výroční zpráva Obecně prospěšná společnost Kooperativa 2016