Česká rodina žije

Zajímají nás potřeby českých rodin - jejich radosti i starosti

Společně s odborníky jsme v roce 2015 zrealizovali výzkum zaměřený na různé aspekty života české rodiny. Na základě tohoto výzkumu jsme identifikovali palčivá témata, která doposud nejsou systematicky nebo jinak společensky řešená a věnujeme jim zvýšenou pozornost. Naším posláním je proto sledovat život českých rodin a reagovat na aktuální celospolečenské problémy. Hledáme nejen způsoby, jak vyrovnat šance sociálně i zdravotně znevýhodněných, ale zejména možnosti, jak těmto případům předcházet. Pomáhat dlouhodobě a smysluplně.

Více o projektu na www.ceskarodinazije.cz

Zdravá rodina

Zdraví je to nejdůležitější, co v životě máme. Těm, kdo takové štěstí neměli, se snažíme díky našim partnerstvím neziskovými organizacemi poskytnout svou pomoc. Ať už jde o 30 asistenčních psů, téměř 6.000 asistenčních hodin nebo rekonstrukci rehabilitačního pavilonu, vše je pro nás přirozenou součástí naší společenské odpovědnosti.

Rodina budoucnosti

Vzdělání považuje česká rodina za důležitou součást života. Rozhodli jsme se proto pomoci mladé generaci v seberozvoji. Díky projektu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu můžeme podpořit nejen děti z úplných rodin, ale zejména děti ze sociálně slabších rodin a dětských domovů a vyrovnat tak jejich šance na úspěšné vkročení do profesního života.

Rodina v krizi

Věděli jste, že až 51 % rodičů samoživitelů se setkává v práci s předsudky a více než ¾ z nich nemůže sladit práci s péčí o dítě v důsledku nedostupnosti flexibilních forem práce? Právě rodiče samoživitelé se mohou v důsledku rozpadu vztahu ocitnout ve složité a rizikové sociální situaci. Tou může být například ztížený přístup na trh práce, nižší příjmy a z toho plynoucí finanční tíseň s následkem vzniku předluženosti. Ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost jsme proto přišli s projektem „Rodiče samoživitelé v práci“, díky kterému jsme mohli pomoci téměř 90 rodičům samoživitelům získat práci a těm, kteří už zaměstnání mají, jej pomáhá sladit s péčí o rodinu.

Za projekt jsme získali 1. místo v soutěži BpS TOP Odpovědná firma pomáhající okolí a s tématem i nadále pracujeme. V listopadu 2019 jsme v Centrále VIG ČR uspořádali konferenci pro zástupce firem, neziskových organizací i státu, abychom si vyměnili zkušenosti a vzájemně se inspirovali k zaměstnávání a další podpoře rodičů samoživitelů. Konference se zúčastnily i naše personalistky z centrály i z jednotlivých regionů. Součástí byl také křest Manuálu pro zaměstnavatele, který jsme při té příležitosti ve spolupráci s aliancí Byznys pro společnost připravili.