Pokyny k podepsání Prohlášení poplatníka

Pokyny pro poškozené, pobírající náhradu za ztrátu na výdělku (tzv. rentu), k podepsání Prohlášení poplatníka pro rok 2017 a ročnímu zúčtování za rok 2016

V době od 1. 1. 2017 do 15. 2. 2017 si mohou poškození pobírající rentu z titulu pracovního úrazu, či zjištěné nemoci z povolání, uplatnit u naší pojišťovny slevy na dani podepsáním Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (dále jen „Prohlášení poplatníka“):

1) Buď podpisem na Centru pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy v Ostravě, pokud obdrží „zvací“ dopis,

2) nebo podepsáním „Prohlášení poplatníka“, které jim bude zasláno na jejich adresu.

Ad 1) Rentaři, kteří již v roce 2016 podepsali u pojišťovny „Prohlášení poplatníka“ a jejichž bydliště je v dosahu sídla Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy v Ostravě (tj. v Moravskoslezském kraji), budou v průběhu prosince obeslání dopisem s údaji kdy, kam a ke komu se mají dostavit k podpisu tohoto prohlášení.

Podepsat „Prohlášení poplatníka“ bude možné výhradně na Centru pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy pojišťovny Kooperativa, oddělení výplaty rent, na adrese 28. října 150, Ostrava (vedle Domu energetiky), sídlící v budově Ostravia, v 1. patře nad recepcí.

Ad 2) Rentařům, kteří již v roce 2016 podepsali u pojišťovny „Prohlášení poplatníka“ a jejichž bydliště je vzdálené od tohoto pracoviště, bude tiskopis Prohlášení poplatníka zaslán poštou na jejich adresu.

V průvodním dopise budou uvedeny veškeré instrukce jak postupovat - tiskopis je nutné vyplnit, podepsat a obratem odeslat zpět na adresu naší pojišťovny do Modřic. Na každý doklad je nutné uvádět číslo pojistné události (renty).   

Upozornění

Tiskopis „Prohlášení poplatníka“ není možné podepsat na jiném pracovišti pojišťovny, ani na pobočkách. Poškozený, který si bude „Prohlášení poplatníka“ vyplňovat sám, může vyplněný a podepsaný tiskopis (včetně ostatních dokladů) na pobočkách Kooperativy pouze odevzdat. Přepážkoví pracovníci nekontrolují ani nezodpovídají za správnost vyplněných údajů.

Sdělení o slevě na dani pro poškozené, pobírající rentu z OKD a Vítkovic

Toto sdělení je určeno poškozeným, kteří v červenci 2016 podepsali u naší pojišťovny Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a kterým byly v jednom měsíci vyplaceny dvě renty.   

V rentě za měsíc prosinec 2016, která bude vyplacena v lednu 2017 (po doložení dokladu z Úřadu práce nebo výdělku), nebude mít poškozený uplatněnou slevu na dani na poplatníka ve výši 2 070 Kč, ani na případně uplatněný invalidní důchod (pokud jej pobírá a uplatnil si ho v daních).

Důvodem je skutečnost, že poškozený v roce 2016 při převodu rent na pojišťovnu obdržel v jednom z měsíců najednou dvě renty a v obou rentách byly slevy na dani uplatněny.

Zákon o daních z příjmů v § 35ba, odst. 1 uvádí, že celková roční sleva na poplatníka činí za rok 24 840 Kč. Protože poškozený za rok 2016 obdržel 12 rent a každý měsíc byla uplatněna sleva v měsíční výši 2 070 Kč (12 plateb x 2 070 Kč = 24 840 Kč), je celá výše slevy na dani povolená zákonem již vyčerpaná.

Totéž platí i pro slevu na důchod a na invaliditu I. II. a III. stupně.

V měsíci lednu 2017 (v rentě za prosinec 2016) proto nebude uplatněna sleva 2 070 Kč na poplatníka, 210 Kč na „částečnou“ invaliditu a 420 Kč na „plnou“ invaliditu (pokud je poškozený invalidní).

Abychom vám mohli nabízet služby, které co nejlépe vyhovují právě vám, využívají tyto stránky cookies. Jejich návštěvou s používáním souhlasíte.