25.4.2019 - 15.9.2019

Generace

Generace Generace Generace Generace

Výstava Generace představila široké kulturní veřejnosti obrazy, sochy a další výtvarná díla související s historií a současností Spolku výtvarných umělců Mánes, což v podstatě znamená představení celé moderní české výtvarné kultury. Za více jak 120 let své existence dokázal spolek stmelit k jedinečným tvůrčím činům mnoho vynikajících umělců, a to nejen na poli výtvarném. Dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Výstava představila pohled na jednotlivé historické úseky, generační hnutí a na přibližně 250 exponátech představí osnovné osobnosti typu Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Maxe Švabinského, Jindřicha Pruchy, Otakara Nejedlého, Jana Štursy, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Václava Špály, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského nebo Toyen. Divák tak mohl nahlédnout do tvorby zakladatelské generace devadesátých let, do silné meziválečné formace, procítit naléhavost tvorby umělců v době protektorátu i v krátkém čase znovunabyté poválečné svobody až po díla vzniklá v době obnovení činnosti spolku a v současnosti.

Plakát k výstavě

Publikace k výstavě

Sdílet výstavu