Úrazové pojištění

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Soubor pojistných podmínek pro POJIŠTĚNÍ OSOB
Informace pro klienta obsahující – Informace o úrazovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů

Informační dokument o pojistném produktu

Informační dokument o pojistném produktu – Úrazové pojištění

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

PDF k vytištění

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu

PDF k vytištění

Oznámení úmrtí
Oznámení úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby

oceňovací tabulky, []