Stavební a montážní pojištění

Na škody i odpovědnost při stavebních nebo montážních činnostech.

Na škody i odpovědnost při stavebních nebo montážních činnostech.

K čemu je dobré stavební a montážní pojištění

Uhradíme škody, které nastanou, když stavíte nebo montujete. Pojištění se vztahuje na věcnou škodu způsobenou všem subjektům, kteří se podílí na dané stavbě nebo montáži, a na jejich odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám.

Pojistíme vám:

 • škodu způsobenou při stavební nebo montážní činnosti, tj. náhlé poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla nahodilou událostí, která není z pojištění v pojistné smlouvě vyloučena (pojištění proti všem nebezpečím) 
 • odcizení části budovaného díla
 • odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výše uvedenými aktivitami.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Pojistíme vám:

 • škodu způsobenou při stavební nebo montážní činnosti, tj. náhlé poškození nebo zničení budovaného stavebního nebo montážního díla nahodilou událostí, která není z pojištění v pojistné smlouvě vyloučena (pojištění proti všem nebezpečím) 
 • odcizení části budovaného díla
 • odpovědnost za újmu způsobenou třetím osobám v souvislosti s výše uvedenými aktivitami

 

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz.
  Nezapomeňte uvést obchodní firmu či jméno, sídlo, a IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění