Stavební a montážní pojištění

Na škody i odpovědnost při stavbách

K čemu je pojištění dobré

Uhradíme škody, které se stanou když stavíte nebo montujete. Pojištění se vztahuje na věcné škody i na odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu, který se podílí na dané stavbě nebo montáži.

Pojistíme vám:

  • stavební aktivity
  • montážní aktivity
  • aktivity vedoucí k odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události, zmírnění následků pojistné události nebo odklizení pojištěného majetku, pokud je povinnost tak učinit z hygienických, ekologických či bezpečnostních důvodů
  • odpovědnost za újmu způsobenou jinému subjektu v souvislosti s výše uvedenými aktivitami

Jak si pojištění sjednat

  1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz. Nezapomeňte uvést: obchodní jméno, sídlo, IČO.
  2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
  3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
  4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění