Pojištění rodinného domu

Když oheň, voda nebo vandalové poškodí váš dům.

K čemu je dobré pojištění rodinného domu

Abyste se nemuseli bát, že kvůli rozmarům počasí přijdete o střechu nad hlavou. Základem pojištění je vyplacení škod vzniklých přírodními živly. Zaplatíme vám kompletní opravu. Pojistíme vám i objekty patřící k domu, jako je plot, garáž nebo zahradní domek. To dá přeci rozum. Stavíte nebo rekonstruujete? Žádný problém, pojistit lze i rodinný dům ve výstavbě či v rekonstrukci.

Naše pojištění plně odpovídá požadavkům pro zajištění úvěru (potřebnou vinkulaci vyřídíte na kterékoli naší pobočce). 

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Co vám pojistíme

  • trvale obývaný rodinný dům i rodinný dům ve výstavbě
  • vedlejší objekty (garáže, bazény, ploty, chodníky) umístěné na pozemku u domu
  • movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu

Co všechno pojištění obsahuje

Vyberte si ze dvou variant pojištění. Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, například krádež a vandalismus a má vyšší limity plnění.

Rizika Prima Komfort
Požár, povodeň, záplava, vichřice, kroupy apod    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Přepětí nebo podpětí v síti    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození zateplení domu zvířetem    
Poškození oplocení zvěří    
Havárie rozvodů    
Benefit OBNOVA – velká škoda    

 

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ Prima Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč 100 000 Kč
Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč (lze navýšit na 150 000 Kč)
Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč (lze navýšit na 150 000 Kč)
Zatečení atmosférických srážek  50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  50 000 Kč (lze navýšit na 150 000 Kč)
Únik vody  – vodné a stočné 50 000 Kč (lze navýšit na 150 000 Kč)
Havárie rozvodů 10 000 Kč

Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu 

100 000 Kč až 350 000 Kč
Úklid a úpravu pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody

_

25 000 Kč

Kolik to stojí

Záleží na mnoha okolnostech, ale obvykle se cena za pojištění domu pohybuje okolo 200 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti domu, místě bydliště, variantě pojištění a jaká připojištění si k základnímu pojištění přidáte.

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

  • 0 Kč (15% přirážka)
  • 1000 Kč základní spoluúčast
  • 3 000 Kč (10% sleva)
  • 5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Zjistit cenu

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP aZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Pamatujte na odpovědnost

Nezapomeňte, že vlastnit dům skýtá i odpovědnost za újmu, která může vzniknout například pádem sněhu ze střechy. Proto vám doporučujeme připojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti.

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a ostatních staveb (M-300/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)