Pojištění rodinného domu

Dům a vše co k němu patří

Pojistíme trvale obývaný dům včetně vedlejších objektů na pozemku jako je garáž, plot, kůlna, bazén apod.

I na rozestavěné stavby

Pojistíme i dům ve výstavbě nebo v rekonstrukci, a to včetně stavebního materiálu a věcí sloužících k výstavbě.

Přírodní živly v základu

Už základní varianta PRIMA zahrnuje komplexní ochranu proti přírodním živlům a vodovodním hrozbám.

Pomoc v případě nouze

Naše asistenční služba vyřeší zabouchnuté dveře nebo prasklé trubky až do hodnoty 7 000 Kč.

Sjednejte si pojištění rodinného domu

K čemu je dobré pojištění rodinného domu

Abyste se nemuseli bát, že kvůli rozmarům počasí přijdete o střechu nad hlavou. Základem pojištění je vyplacení škod vzniklých přírodními živly. Zaplatíme vám kompletní opravu. Pojistíme vám i objekty patřící k domu, jako je plot, garáž nebo zahradní domek. To dá přeci rozum. Stavíte nebo rekonstruujete? Žádný problém, pojistit lze i rodinný dům ve výstavbě či v rekonstrukci.

Naše pojištění plně odpovídá požadavkům pro zajištění úvěru (potřebnou vinkulaci vyřídíte na kterékoli naší pobočce). 

Co vám pojistíme

  • trvale obývaný rodinný dům i rodinný dům ve výstavbě
  • vedlejší objekty (garáže, bazény, ploty, chodníky) umístěné na pozemku u domu
  • movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Co všechno pojištění obsahuje

Vyberte si ze dvou variant pojištění. Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, například krádež a vandalismus a má vyšší limity plnění.

Rizika Prima Komfort
Požár, povodeň, záplava, vichřice, kroupy apod    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Přepětí nebo podpětí v síti    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození zateplení domu zvířetem    
Poškození oplocení zvěří    
Havárie rozvodů    
Benefit OBNOVA – velká škoda    

 

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ Prima Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč

lze individuálně navýšit

100 000 Kč

lze individuálně navýšit

Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Zatečení atmosférických srážek  50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  50 000 Kč

lze navýšit
na 150000 Kč

Únik vody  – vodné a stočné 50 000 Kč

lze navýšit
na 150 000 Kč

Havárie rozvodů 10 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu  100 000 Kč až 350 000 Kč
Úklid a úpravu pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody

_

25 000 Kč

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Kolik to stojí

Záleží na mnoha okolnostech, ale obvykle se cena za pojištění domu pohybuje okolo 200 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti domu, místě bydliště, variantě pojištění a jaká připojištění si k základnímu pojištění přidáte.

Zjistit cenu

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném.

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost

Co si můžete připojistit

Sjednejte si pojištění rodinného domu