Přerušení provozu

K čemu je pojištění dobré

Kompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu vaší firmy. Vztahuje se na škody v podobě ušlého zisku a fixních výdajů, které musíte i při přerušení provozu vynakládat.

Uhradíme za vás:

 • mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění,
 • nájemné včetně leasingových splátek,
 • veškeré placené služby,
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu,
 • odpisy,
 • silniční daň a daň z nemovitosti,
 • pojistné,
 • ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

Pojištěny ale nejsou:

 • variabilní výdaje, tj. výdaje pojištěného, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu,
 • splátky úvěrů,
 • zisky a náklady bezprostředně nesouvisející s výrobní nebo obchodní činností,
 • finanční a jiné sankce.

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz. Nezapomeňte uvést: obchodní jméno, sídlo, IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu