Přerušení provozu

Kompenzace, když musíte přerušit výrobu.

Kompenzace, když musíte přerušit výrobu.

K čemu je dobré pojištění přerušení provozu

Kompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu vaší firmy. Vztahuje se na škody v podobě ušlého zisku a fixních výdajů, které musíte i při přerušení provozu vynakládat.

 

Co všechno pojištění obsahuje

V rámci pojištění za vás uhradíme:

 • mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • nájemné včetně leasingových splátek
 • veškeré placené služby
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu
 • odpisy
 • silniční daň a daň z nemovitosti
 • pojistné
 • ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

Co ale není pojištěno:

 • variabilní výdaje, tj. výdaje pojištěného, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu
 • splátky úvěrů
 • zisky a náklady bezprostředně nesouvisející s výrobní nebo obchodní činností
 • finanční a jiné sankce

 

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz.
  Nezapomeňte uvést obchodní firmu či jméno, sídlo a IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu