Přerušení provozu

K čemu je pojištění dobré

Kompenzuje finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu vaší firmy. Vztahuje se na škody v podobě ušlého zisku a fixních výdajů, které musíte i při přerušení provozu vynakládat.

Uhradíme za vás:

 • mzdy a odvody na sociální a zdravotní pojištění,
 • nájemné včetně leasingových splátek,
 • veškeré placené služby,
 • materiálové náklady vynaložené v době odstávky provozu,
 • odpisy,
 • silniční daň a daň z nemovitosti,
 • pojistné,
 • ušlý provozní hospodářský výsledek atd.

Pojištěny ale nejsou:

 • variabilní výdaje, tj. výdaje pojištěného, které se mění s objemem výkonů nebo výší obratu,
 • splátky úvěrů,
 • zisky a náklady bezprostředně nesouvisející s výrobní nebo obchodní činností,
 • finanční a jiné sankce.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat papírováním – prostě jedna smlouva a hotovo.

  Telefon Fax
Praha 251 016 111 224 254 102
Střední Čechy 227 133 333 227 133 418
Jižní Čechy 386 791 111 386 791 133
Západní Čechy 377 417 111 377 417 779
Severní Čechy 485 258 111 485 258 447–8
Východní Čechy 466 890 111 466 890 252
Jižní Morava 543 534 111 543 534 611
Střední Morava 585 538 111 585 538 320
Severní Morava 596 279 811 596 279 825