Pojištění bytového domu

Pomoc v případě nouze

Naše asistenční služba vyřeší zabouchnuté dveře nebo prasklé trubky až do 7 000 Kč.

Naše asistenční služba vyřeší zabouchnuté dveře nebo prasklé trubky až do 7 000 Kč.

Nejen živly, zloději a vandalové

Máme širokou nabídku ochrany proti řadě situací, které mohou nastat. Uvidíte.

Máme širokou nabídku ochrany proti řadě situací, které mohou nastat. Uvidíte.

Pojištění odpovědnosti

Pamatujeme jak na pojištění jednotlivých majitelů, tak na členy výboru společenství vlastníků apod.

Pamatujeme jak na pojištění jednotlivých majitelů, tak na členy výboru společenství vlastníků apod.

Vedlejší objekty

Pojistíme vám i objekty patřící k domu, jako je plot, garáž, chodník, apod.

Pojistíme vám i objekty patřící k domu, jako je plot, garáž, chodník, apod.

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • bytový dům
  • objekty patříci k domu - jako garáž, plot, chodník, apod.
  • pojištění odpovědnosti - hodí se v případě, když někomu způsobíte svým domem škodu (např. spadne rampouch ze střechy domu). Vztahuje se jak na majitele, tak na členy výboru společenství vlastníků

Rizika Prima Komfort / PRIMA PLUS

Dále se vztahuje na: výbuch; přímý úder blesku; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; zřícení letadla jeho části nebo nákladu; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; působení kouře, náraz dopravního prostředku, vodovodní nebezpečí.

   
Asistence je zdarma a automaticky až do výše limitů plnění.
   
Vztahuje se na úhradu náhradního ubytování, stane-li se budova v případě pojistné události neobyvatelnou.
   
Vztahuje se na odcizené příslušenství z vašeho domu, jako jsou okapy, svody, oplechování střechy, elektrický pohon vrat a další, včetně ostatních staveb na pozemku (pergola, garáž atd). U budovy ve výstavbě uhradíme např. odcizený materiál jako je izolace, lešení, nářadí k výstavbě, elektrické kabely apod.
   
Vztahuje se na úmyslné poškození nemovitosti třetí osobou vč. sprejerství, i když není pachatel dopaden policií ČR.
   
Vztahuje se na škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem u vodních a tepelných čerpadel, ventilátorů, výtahů nebo elektromotorů sloužících k pohonu garážových vrat.
   
Vztahuje se na škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, ke kterým došlo jejich vniknutím přes stavební konstrukce domu dovnitř budovy.
   
Vztahuje se na škodu způsobenou ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení, kterou je nutné uhradit dodavateli.
   
   
Vztahuje se na poškození tepelněizolačního systému instalovaného na stěnách, krovech, stropech nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiálu, včetně omítky, a to jakýmkoliv zvířetem.
   
Vztahuje se na mechanické poškození oplocení volně žijící zvěří (srnami, divočáky apod.)
   
Vztahuje se na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Jde např. o náklady na omítnutí místa opravy, výměnu části potrubí apod.
   

Vztahuje se na škodu způsobenou poškozením nebo zničením pojištěného nemovitého objektu, resp. jeho části, zhotovitelem provádějícím na základě s vámi uzavřené smlouvy o dílo stavební či montážní práce.

   

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Co si můžete připojistit

K pojištění bytového domu se hodí i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo si chcete pojistit něco navíc. 

Koop-ikonky4
Odpovědnost z vlastnictví

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i další náklady vzniklé třetí osobě, které způsobí váš majetek.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky4
Elektro zařízení

Jde o pojištění zařízení, které patří k bytu nebo domu, jako antény, kamery nebo alarmy.

Chevron-right Created with Sketch.
Skla
Skla

Rozšířená ochrana skel proti všem nebezpečím.

Chevron-right Created with Sketch.
Specialni veci
Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé jako například sochy, části staveb s uměleckou nebo historickou hodnotu, apod.

Chevron-right Created with Sketch.
Hrbitovni stavby
Hřbitovní stavby

Pojistíme hrob nebo hrobku včetně jejich součástí umělecké nebo historické hodnoty.

Chevron-right Created with Sketch.
Ztrata najemneho
Ztráta nájemného

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku škody na nemovitosti, kterou pronajímáte.

Chevron-right Created with Sketch.
Rostliny a porosty
Rostliny a porosty

Pojištění zahrady, stromů, keřů a jiných cenných rostlin.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky-02
Odpovědnost členů orgánů

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i další náklady vzniklé třetí osobě, které způsobí váš majetek.

Chevron-right Created with Sketch.

 

Kolik to stojí

Cena pojištění je v průměru 1 100 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti domu. 

Jak snížit cenu Sleva
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Spoluúčast 10 000 Kč 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Dokumenty k pojištění

Dokumenty k pojištění od května 2021

 
Soubor dokumentů k pojištění bytového domu
Informační dokument o pojistném produktu - Bytový dům

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Bytový dům

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů (M-200-14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Smluvní ujednání pro pojištění bytových domů (M222-16)

Časté dotazy

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT a kdy PRIMA?

K variantě PRIMA lze sjednat připojištění PRIMA PLUS. V tomto případě je bytový dům pojištěn proti stejným pojistným nebezpečím jako ve variantě pojištění KOMFORT, ale výše odškodnění je omezena limitem plnění, jehož výši si můžete v pojistné smlouvě nastavit podle vašich potřeb. 

Co je spoluúčast a jakou výši mám zvolit?

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy. Navíc sjednanou spoluúčast na pojistné smlouvě nikdy neodečteme v případě, že pojištěné věci byly v době vzniku pojistné události prokazatelně zastřeženy IoT produktem (chytrá čidla) určeným k ochraně proti pojistnému nebezpečí, které bylo příčinou vzniku pojistné události (neplatí pro povodeň nebo záplavu).

0 Kč (15% přirážka)
1 000 Kč základní spoluúčast
3 000 Kč (10% sleva)
5 000 Kč (15% sleva)
10 000 Kč (20% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Jakou částku mi vyplatíte, když se stane škoda?

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí dostanete částku až do výše vámi uvedené hodnoty domácosti. 

U vybraných skupin věcí jsou nastavené pevné limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Jejich výši najedte v následující tabulce. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ  Prima Prima plus Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule apod. 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náhradní ubytování _ až 100 000 Kč

pro jeden byt max. 20 000 Kč

100 000 Kč

pro jeden byt max. 20 000 Kč

Nezjištěný vandal až 75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

Přepětí nebo podpětí, zkrat až 75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

Zatečení atmosférických srážek až 75 000 Kč 75 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  až 75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

Únik vody – vodné a stočné až 75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

75 000 Kč

lze navýšit na 150 000 Kč

Havárie rozvodů až 20 000 Kč 20 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb (týká se jen výstavby) až 200 000 Kč 200 000 Kč
Úklid a úprava pozemku po živelní události 10 000 Kč

 

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb