Pojištění bytového domu

Když voda, oheň nebo vandal poškodí váš majetek.

K čemu je dobré pojištění bytové domu

Pomůžeme vám od některých starostí, které vlastnictví domu obnáší. V případě živelních katastrof, vandalismu, poruch nebo krádeží vám zaplatíme kompletní opravu. Pojistíme vám i objekty patřící k domu, jako je plot, garáž. A protože velký majetek je také velká odpovědnost, máme pro vás i speciální připojištění odpovědnosti, které pamatuje jak na jednotlivé majitele, tak na členy výboru společenství vlastníků nebo bytového družstva apod.

Co všechno pojištění obsahuje

Všechna živelní nebezpečí jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění PRIMA, která řeší škody spojené s přírodními živly. Ve variantě KOMFORT jsou navíc zahrnuty škody spojené s krádeží, vandalismem a dalšími nebezpečími.

K variantě PRIMA lze sjednat připojištění PRIMA PLUS. V tomto případě je bytový dům pojištěn proti stejným pojistným nebezpečím jako ve variantě pojištění KOMFORT, ale výše odškodnění je omezena limitem plnění, jehož výši si můžete v pojistné smlouvě nastavit podle vašich potřeb. 

Rizika Prima Komfort / PRIMA PLUS
Požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, vichřice, kroupy, sesuv půdy, vodovodní škody apod.    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus (např.sprejer)    
Přepětí nebo podpětí v síti    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození zateplení domu zvířetem    
Poškození oplocení zvěří    
Havárie rozvodů    
VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ  Prima Prima plus Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule apod. 75 000 Kč 75 000 Kč 150 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
Náhradní ubytování _ až 100 000 Kč
(pro jeden byt max. 20 000 Kč)
100 000 Kč
(pro jeden byt max. 20 000 Kč)
Nezjištěný vandal až 75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Přepětí nebo podpětí, zkrat až 75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Zatečení atmosférických srážek až 75 000 Kč 75 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  až 75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Únik vody – vodné a stočné až 75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
75 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Havárie rozvodů až 20 000 Kč 20 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb (týká se jen výstavby) až 200 000 Kč 200 000 Kč
Úklid a úprava pozemku po živelní události 10 000 Kč

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

Kolik to stojí

Cena pojištění je v průměru 1 100 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti domu. Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

  • 0 Kč (15% přirážka)
  • 1 000 Kč základní spoluúčast
  • 3 000 Kč (10% sleva)
  • 5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Spoluúčast 10 000 Kč 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění bytového domu
Informační dokument o pojistném produktu - Bytový dům

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění bytových domů (M-200-14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Smluvní ujednání pro pojištění bytových domů (M222-16)