Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

K čemu je pojištění dobré

Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě.

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí například v těchto případech:

  • ze střechy spadne námraza na cizí auto
  • z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek
  • před vaším domem někdo uklouzne a zlomí si nohu

Pojištění se také vztahuje na další nemovitosti, které nejsou uvedeny v pojistné smlouvě, ale které jsou ve vašem vlastnictví či spoluvlastnictví nebo ve vlastnictví či spoluvlastnictví osoby, se kterou žijete ve společné domácnosti.

Jak si pojištění sjednat

Pojištění odpovědnosti si jednoduše přidáte jako doplňkové pojištění k: