Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

K čemu je to dobré

Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí například v těchto případech:

  • Ze střechy spadne námraza na cizí auto.
  • Z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek.
  • Před vaším domem někdo uklouzne a zlomí si nohu.

Jak si pojištění sjednat

Pojištění odpovědnosti si jednoduše přidáte jako doplňkové pojištění k: