Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i náklady nutné k právní ochraně pojištěného.

K čemu je pojištění dobré

Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě.

Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí například v těchto případech:

  • ze střechy spadne námraza na cizí auto
  • z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek
  • před vaším domem někdo uklouzne a zlomí si nohu

Jak si pojištění sjednat

Pojištění odpovědnosti si jednoduše přidáte jako doplňkové pojištění k: