Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pojištění ORDINACÍ A LÉKÁREN

Speciálně pro lékaře, lékárníky nebo veterináře.

K čemu je pojištění ORDINACÍ A LÉKÁREN dobré?

Balíček pojištění splňuje specifické požadavky provozovatelů zdravotnických zařízení.

Pojistíme vám

 • nemovité objekty ( budovy a jejich součásti )
 • movité předměty – vybavení ordinace nebo lékárny (nábytek, zásoby léků, přístroje atd.)
 • skla (okna, vitríny, světelné reklamy atd.)
 • peníze a ceniny při přepravě
 • zisk a náklady v případě přerušení provozu (přerušení provozu při nemoci, úrazu, karanténě, živelní škodě na majetku či odcizení)
 • odpovědnost za újmu (z provozu ordinace, vlastnictví nemovitosti, na věcech zaměstnanců či pacientů)

Naše péče

Smlouvu můžete podepsat elektronicky (podpis s biometrickými vlastnostmi) a nezdržovat se papírováním. Na zabezpečeném klientském Kooportále si pak originál pojistné smlouvy může otevřít a uložit včetně všech doprovodných dokumentů.

Na jaké případy vás pojistíme

 • živelní událost (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod)
 • krádež
 • vandalismus
 • poškození přístrojů
 • přerušení provozu
 • odpovědnost za újmu

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním – prostě jedna smlouva a hotovo.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Pojištění ordinací a lékáren