Pojištění podnikatelů TREND

Společně sestavíme pojištění, aby cena i rozsah odpovídaly vašim potřebám.

Společně sestavíme pojištění, aby cena i rozsah odpovídaly vašim potřebám.

K čemu je pojištění podnikatelů TREND dobré

Aby vaše nápady a pracovitost nezastavila velká voda, zloději nebo špatná shoda náhod. Víme, že vaše pekárna, dílna nebo výrobní hala jsou tak trochu vaše dítě, které si hýčkáte. Každý pro svoji firmu potřebujete něco jiného a my k vám tak přistupujeme.

TREND poskytuje prakticky veškeré druhy pojištění, které při svém podnikání můžete potřebovat. Stačí se domluvit a společně pojištění nastavíme.

Pro koho je TREND určený
Pojistíme živnostníky, obchodní společnosti, družstva, příspěvkové organizace i občanská sdružení.

 

Co vám pojistíme

Nemovité objekty

 • budovy, ostatní stavby a jednotky
 • stavební úpravy v pronajatých prostorách 

Movité předměty  vybavení firmy 

 • nábytek a zařizovací předměty
 • zásoby materiálu, zboží, nedokončená výroba 
 • věci vypůjčené nebo pronajaté, např. na leasing 
 • dokumentaci, software 
 • finanční prostředky – peníze, platební karty, kolky, stravenky apod. 
 • cenné předměty – drahé kovy, drahokamy apod. 
 • věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty 

Skla

 • okna, výlohy včetně nalepených snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií apod. 
 • skleněné stavební součásti, vitríny 
 • světelné reklamy 

Odpovědnost za újmu

 • vyplývající z provozu firmy, včetně odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 • vyplývající z vlastnictví nemovitosti 
 • na odložených věcech zaměstnanců nebo zákazníků 
 • na věcech převzatých a užívaných 
 • náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění         

A dále také

 • strojní a elektronická zařízení
 • vlastní peníze a ceniny při přepravě prováděné pověřenou osobou 
 • zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení jeho provozu 
 • vlastní movité věci během silniční dopravy 

Na jaké případy vás pojistíme

Pojištění je vhodné pro případy

 • poškození či zničení věcí živelní událostí (požár, výbuch, povodeň, vichřice, krupobití apod.) 
 • krádež
 • vandalismus, tj. úmyslné poškození nebo zničení věci 
 • rozbití skla včetně snímačů zabezpečovacího zařízení, fólií apod. 
 • poškození nebo zničení strojního či elektronického zařízení nebo jeho příslušenství
 • odcizení přepravovaných vlastních peněz a cenin při loupežném přepadení nebo dopravní nehodě 
 • poškození nebo zničení vlastních movitých věcí při dopravní nehodě, živelní události nebo odcizením, ke kterému došlo během silniční dopravy
 • přerušení provozu podniku – z důvodu živelní škody, odcizení nebo úředního zásahu 
 • újmy způsobené jinému, za které pojištěný odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu (újma na životě, zdraví nebo hmotné věci a následná finanční škoda vyplývající z takové újmy)

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – TREND