Pojištění bytu

Když voda, oheň nebo vandal poškodí váš byt.

K čemu je dobré pojištění bytu

Abychom vám proplatili škody, když vás vytopí soused nebo zkrat zapálí váš byt. I malá hadička od pračky dokáže napáchat pořádnou škodu a dát pak všechno dohromady se pěkně prodraží. S pojištěním bytu vám následnou rekonstrukci proplatíme v cenách, za které byste kupovali nové věci. Obě varianty pojištění (PRIMA i KOMFORT) plně odpovídají požadavkům pro zajištění úvěru od banky (potřebnou vinkulaci vyřídíte na kterékoli naší pobočce).

Provádíte rekonstrukci nebo stavíte? Žádný problém, pojistíme i byt ve výstavbě či v rekonstrukci. 

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Co všechno pojištění obsahuje

Všechna živelní nebezpečí jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění, a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění.

PRIMA je základní varianta, která řeší škody spojené s přírodními živly, ale zahrnuje také asistenční služby, které vám pomohou v případě nouzové situace, a náhradní ubytování, pokud se váš byt stane neobyvatelným.

Ve variantě KOMFORT jsou navíc zahrnuty škody spojené s krádeží a vandalismem, přepětím, podpětím, zkratem, únikem vody, havárií rozvodů a dalšími nebezpečími. Varianta KOMFORT vám také poskytne širší nabídku asistencí, například i IT konzultaci nebo likvidaci sršních hnízd.

Rizika Prima Komfort
Požár, vodovodní škody, vichřice, kroupy, blesk apod.    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Přepětí nebo podpětí v síti a zkrat    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem    
Poškození oplocení zvěří    
Havárie rozvodů    
Benefit OBNOVA – velká škoda    

 

Vybrané skupiny věcí, pojistná nebezpečí a limity plnění PRIMA KOMFORT
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory  10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč lze navýšit na 150 000 Kč
Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč
lze navýšit na 150 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem 50 000 Kč
lze navýšit na 150 000 Kč
Únik vody – vodné a stočné 50 000 Kč
lze navýšit na 150 000 Kč
Havárie rozvodů 10 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství (týká se jen výstavby) 100 000 Kč až 350 000 Kč
Úklid a úprava pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody 25 000 Kč

Co vám pojistíme?

  • byt nebo nebytový prostor včetně stavebních součástí a příslušenství
  • vedlejší místnosti určené k společnému užívání s bytem (garáž, sklep)
  • movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě bytu

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

Kolik to stojí

Záleží na mnoha okolnostech, ale obvykle se cena za pojištění bytu pohybuje okolo 100 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti bytu, místě bydliště, variantě pojištění a na tom, jaká připojištění si k základnímu pojištění přidáte.

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

  • 0 Kč (15% přirážka)
  • 1 000 Kč základní spoluúčast
  • 3 000 Kč (10% sleva)
  • 5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Zjistit cenu

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, služeb a zboží. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Kdy je dobré zvolit variantu
KOMFORT

Variantu KOMFORT doporučujeme zejména majitelům bytů, kteří se obávají škod z vodovodních nebo elektrických rozvodů. Varianta KOMFORT se vztahuje i na zatečení střechou či oknem, únik vody (vodné a stočné), havárii rozvodů a spoustu dalších rizik

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění bytových a nebytových jednotek (M-400/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)