Pojištění bytu

Váš byt i sklep

K bytu pojistíme i nebytové prostory určené k společnému užíváním včetně vybavení.

K bytu pojistíme i nebytové prostory určené k společnému užíváním včetně vybavení.

Nejen požár nebo prasklé potrubí

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Za zničený byt nový

Rekonstrukci bytu po škodě vám proplatíme v cenách, za které byste kupovali nové věci. 

Rekonstrukci bytu po škodě vám proplatíme v cenách, za které byste kupovali nové věci. 

Nepřijdete po škodě o nájemné

Připojištění ztráty nájemného uhradí ušlé nájemné po dobu neobyvatelnosti pronajímaného bytu.

Připojištění ztráty nájemného uhradí ušlé nájemné po dobu neobyvatelnosti pronajímaného bytu.

Sjednejte si pojištění bytu

K čemu je dobré pojištění bytu

Abychom vám proplatili škody, když vás vytopí soused nebo zkrat zapálí váš byt. I malá hadička od pračky dokáže napáchat pořádnou škodu a dát pak všechno dohromady se pěkně prodraží. S pojištěním bytu vám následnou rekonstrukci proplatíme v cenách, za které byste kupovali nové věci. 

Obě varianty pojištění (PRIMA i KOMFORT) plně odpovídají požadavkům pro zajištění úvěru od banky (potřebnou vinkulaci vyřídíte na kterékoli naší pobočce).

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • byt nebo nebytový prostor včetně stavebních součástí a příslušenství
  • vedlejší místnosti určené k společnému užívání s bytem (garáž, sklep)
  • movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě bytu

Všechna živelní nebezpečí jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění, a to bez obvyklých výluk či omezení limitem plnění.

Rizika Prima Komfort

Dále se vztahuje na: výbuch; přímý úder blesku; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; zřícení letadla jeho části nebo nákladu; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; působení kouře, náraz dopravního prostředku, vodovodní nebezpečí.

   
Asistence je zdarma a automaticky až do výše limitů plnění.
   
Vztahuje se na úhradu náhradního ubytování, stane-li se budova v případě pojistné události neobyvatelnou.
   
Vztahuje se na krádež nebo loupež pevně zabudovaného příslušenství ve vašem bytě. Jedná se například o pevně zabudované kuchyňské linky vč. spotřebičů atd.
   
Vztahuje se na úmyslné poškození nemovitosti třetí osobou vč. sprejerství, i když není pachatel dopaden policií ČR.
   
U pojištění nemovitosti uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem, např. na vodních a tepelných čerpadel, ventilátorech nebo pohonu garážových vrat. U pojištění domácnosti uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem na elektrospotřebičích, elektronice apod.
   
Vztahuje se na škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, ke kterým došlo jejich vniknutím přes stavební konstrukce domu dovnitř budovy.
   
Vztahuje se na škodu způsobenou ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení, kterou je nutné uhradit dodavateli.
   
   
Vztahuje se na poškození tepelněizolačního systému instalovaného na stěnách, krovech, stropech nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiálu, včetně omítky, a to jakýmkoliv zvířetem.
   
Vztahuje se na mechanické poškození oplocení volně žijící zvěří (srnami, divočáky apod.)
   
Vztahuje se na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Jde např. o náklady na omítnutí místa opravy, výměnu části potrubí apod.
   

Vztahuje se na škodu způsobenou poškozením nebo zničením pojištěného nemovitého objektu, resp. jeho části, zhotovitelem provádějícím na základě s vámi uzavřené smlouvy o dílo stavební či montážní práce.

   
Přesáhne-li celková škoda 75 % ze sjednané pojistné částky nemovitosti, poskytneme vám paušální náhradu na další náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Například pro velké škodě požárem, výbuchem, povodní.
   

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, služeb a zboží. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Co si můžete připojistit

K pojištění bytu se hodí i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo si chcete pojistit něco navíc.

Koop-ikonky-02
Běžná odpovědnost

Pojištění někdy nazývané také jako “pojistka na blbost”. Uhradí za vás případy, kdy někomu způsobíte škodu.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky4
Odpovědnost z vlastnictví

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i další náklady vzniklé třetí osobě, které způsobí váš majetek.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky4
Elektro zařízení

Jde o pojištění zařízení, které patří k bytu nebo domu, jako antény, kamery nebo alarmy.

Chevron-right Created with Sketch.
Skla
Skla

Rozšířená ochrana skel proti všem nebezpečím.

Chevron-right Created with Sketch.
Specialni veci
Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé jako například sochy, části staveb s uměleckou nebo historickou hodnotu, apod.

Chevron-right Created with Sketch.
Hrbitovni stavby
Hřbitovní stavby

Pojistíme hrob nebo hrobku včetně jejich součástí umělecké nebo historické hodnoty.

Chevron-right Created with Sketch.
Ztrata najemneho
Ztráta nájemného

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku škody na nemovitosti, kterou pronajímáte.

Chevron-right Created with Sketch.
Rostliny a porosty
Rostliny a porosty

Pojištění zahrady, stromů, keřů a jiných cenných rostlin.

Chevron-right Created with Sketch.

Kolik to stojí

Záleží na mnoha okolnostech, ale obvykle se cena za pojištění bytu pohybuje okolo 100 Kč měsíčně. Záleží zejména na velikosti bytu, místě bydliště, variantě pojištění a na tom, jaká připojištění si k základnímu pojištění přidáte.

Jak snížit cenu Sleva
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %
Sleva OPTIMUM
Pojištění nemovitosti a domácnosti v rámci jedné smlouvy.
10 %
Pojistná částka nemovitosti nad 10 mil. Kč (ne ve výstavbě) 15–25 %

Dokumenty k pojištění

Dokumenty k pojištění od května 2021

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění bytových a nebytových jednotek (M-400/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)

Časté dotazy

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT a kdy PRIMA?

PRIMA je základní varianta, která řeší škody spojené s přírodními živly, ale zahrnuje také asistenční služby, které vám pomohou v případě nouzové situace, a náhradní ubytování, pokud se váš byt stane neobyvatelným.

Ve variantě KOMFORT jsou navíc zahrnuty škody spojené s krádeží a vandalismem, přepětím, podpětím, zkratem, únikem vody, havárií rozvodů a dalšími nebezpečími. Varianta KOMFORT vám také poskytne širší nabídku asistencí, například i IT konzultaci nebo likvidaci sršních hnízd.

Co je spoluúčast a jakou výši mám zvolit?

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy. Navíc sjednanou spoluúčast na pojistné smlouvě nikdy neodečteme v případě, že pojištěné věci byly v době vzniku pojistné události prokazatelně zastřeženy IoT produktem (chytrá čidla) určeným k ochraně proti pojistnému nebezpečí, které bylo příčinou vzniku pojistné události (neplatí pro povodeň nebo záplavu).

0 Kč (15% přirážka)
1 000 Kč základní spoluúčast
3 000 Kč (10% sleva)
5 000 Kč (15% sleva)
10 000 Kč (20% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Co mám dělat, když chci pojistit i vybavení (elektroniku, nábytek, apod.)?

Chcete pojistit i vybavení bytu, jako nábytek, elektroniku a jiné vybavení? Pak si zvolte variantu pojištění, které pokrývá jak vlastní objekt, tak jeho vybavení.

Jakou částku mi vyplatíte, když se stane škoda?

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí dostanete částku až do výše vámi uvedené hodnoty domácosti. 

U vybraných skupin věcí jsou nastavené pevné limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Jejich výši najedte v následující tabulce. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ Prima Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč

lze individuálně navýšit

100 000 Kč

lze individuálně navýšit

Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Zatečení atmosférických srážek  50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  50 000 Kč

lze navýšit
na 150000 Kč

Únik vody  – vodné a stočné 50 000 Kč

lze navýšit
na 150 000 Kč

Havárie rozvodů 10 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu  100 000 Kč až 350 000 Kč
Úklid a úpravu pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody

_

25 000 Kč

 

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb