Pojištění chaty a chalupy

Když vám voda, oheň nebo zloděj poškodí váš majetek.

K čemu je dobré pojištění rekreační budovy a domácnosti

Ať už za škody mohl vichr z hor nebo kolemjdoucí nenechavec pomůžeme vám a škodu zaplatíme. Pojištění se vztahuje na přírodní živly, vloupání, ale i na méně obvyklé situace, jako je poškození zateplení stěn zvířetem. Pojistit lze i chalupu ve výstavbě či v rekonstrukci. 

Co všechno pojištění obsahuje

Všechna živelní nebezpečí jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění PRIMA.

Ve variantě KOMFORT jsou navíc zahrnuty škody spojené s krádeží a vandalismem.

Rizika Prima Komfort
Požár, výbuch, blesk, povodeň, záplava, vichřice, kroupy, sesuv půdy, vodovodní škody apod.    
Pojištění elektromotorů proti zkratu nebo přepětí    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Přepětí nebo podpětí v síti    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (náhrada vodného a stočného)    
Havárie rozvodů    
Aerodynamický třesk při přeletu letadel    
Poškození zateplení domu zvířetem    
Poškození oplocení zvěří    
Benefit OBNOVA – velká škoda    

 

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ Prima Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Zatečení atmosférických srážek 50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem 50 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Únik vody – vodné a stočné 50 000 Kč
(lze navýšit na 150 000 Kč)
Havárie rozvodů 10 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb (týká se jen výstavby) 100 000 Kč až 350 000 Kč
Náklady vynaložené na úklid a úpravu pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody 25 000 Kč

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Co vám pojistíme

  • Přechodně obývanou rekreační budovu včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek
  • Vedlejší objekty (hospodářské budovy, garáže, bazény, skleníky, ploty, chodníky)
  • Stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě
  • Předměty, které tvoří vybavení rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, apod.)
  • Předměty sloužící členům domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, knihy, oblečení, zahradnické nářadí apod).

 

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

Kolik to stojí

Pojištění stojí v průměru 250 Kč měsíčně. Cenu ovlivňuje více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší usedlosti, místo a vybavení. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT bývá v řádu desetikorun měsíčně.

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

  • 0 Kč (15% přirážka)
  • 1 000 Kč základní spoluúčast
  • 3 000 Kč (10% sleva)
  • 5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Roční frekvence placení 5 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rekreační objekt

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a ostatních staveb (M-300/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností (M-600-14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)