Pojištění chaty a chalupy

Nejen živly, krádeže a kuny

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

I na rozestavěné stavby

Pojistíme i nemovitost ve výstavbě nebo rekonstrukci, včetně věcí k výstavbě. 

Pojistíme i nemovitost ve výstavbě nebo rekonstrukci, včetně věcí k výstavbě. 

Věci v kůlně i stodole

Pojištění se vztahuje i na movité věci uložné v uzamčené stodole nebo kůlně.

Pojištění se vztahuje i na movité věci uložné v uzamčené stodole nebo kůlně.

Kryjeme i vedlejší stavby

V základním pojištění jsou kryty i škody na garážích, hospodářských budovách, plotech, chodnících a dalších objektech.

V základním pojištění jsou kryty i škody na garážích, hospodářských budovách, plotech, chodnících a dalších objektech.

K čemu je dobré pojištění rekreační budovy a domácnosti

Ať už za škody mohl vichr z hor nebo kolemjdoucí nenechavec pomůžeme vám a škodu zaplatíme. Pojištění se vztahuje na přírodní živly, vloupání, ale i na méně obvyklé situace, jako je poškození zateplení stěn zvířetem. Pojistit lze i chalupu ve výstavbě či v rekonstrukci. 

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • přechodně obývanou rekreační budovu včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek
  • vedlejší objekty (hospodářské budovy, garáže, bazény, skleníky, ploty, chodníky)
  • stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě
  • vybavení rekreační domácnosti a předměty, které slouží k jejímu provozu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, apod.)
  • předměty sloužící členům domácnosti (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, knihy, oblečení, zahradnické nářadí apod.)

Rizika Prima Komfort

Dále se vztahuje na: výbuch; přímý úder blesku; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; zřícení letadla jeho části nebo nákladu; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; působení kouře, náraz dopravního prostředku, vodovodní nebezpečí.

   
Asistence je zdarma a automaticky až do výše limitů plnění.
   
Vztahuje se na úhradu náhradního ubytování, stane-li se budova v případě pojistné události neobyvatelnou.
   
Vztahuje se na krádež nebo loupež pevně zabudovaného příslušenství ve vašem bytě. Jedná se například o pevně zabudované kuchyňské linky vč. spotřebičů atd.
   
Vztahuje se na úmyslné poškození nemovitosti třetí osobou vč. sprejerství, i když není pachatel dopaden policií ČR.
   
U pojištění nemovitosti uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem, např. na vodních a tepelných čerpadel, ventilátorech nebo pohonu garážových vrat. U pojištění domácnosti uhradíme škody způsobené přepětím, podpětím či zkratem na elektrospotřebičích, elektronice apod.
   
Vztahuje se na škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, ke kterým došlo jejich vniknutím přes stavební konstrukce domu dovnitř budovy.
   
Vztahuje se na škodu způsobenou ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení, kterou je nutné uhradit dodavateli.
   
   
Vztahuje se na poškození tepelněizolačního systému instalovaného na stěnách, krovech, stropech nebo v podlahách, který je vyroben z pěnového polystyrenu, minerální vlny či jiného obdobného materiálu, včetně omítky, a to jakýmkoliv zvířetem.
   
Vztahuje se na mechanické poškození oplocení volně žijící zvěří (srnami, divočáky apod.)
   
Vztahuje se na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Jde např. o náklady na omítnutí místa opravy, výměnu části potrubí apod.
   

Vztahuje se na škodu způsobenou poškozením nebo zničením pojištěného nemovitého objektu, resp. jeho části, zhotovitelem provádějícím na základě s vámi uzavřené smlouvy o dílo stavební či montážní práce.

   
Přesáhne-li celková škoda 75 % ze sjednané pojistné částky nemovitosti, poskytneme vám paušální náhradu na další náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Například pro velké škodě požárem, výbuchem, povodní.
   

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Co si můžete připojistit

K pojištění chaty a chalupy se hodí i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo si chcete pojistit něco navíc.

Koop-ikonky4
Odpovědnost z vlastnictví

Pojištění hradí újmu na zdraví, majetku i další náklady vzniklé třetí osobě, které způsobí váš majetek.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky4
Elektro zařízení

Jde o pojištění zařízení, které patří k bytu nebo domu, jako antény, kamery nebo alarmy.

Chevron-right Created with Sketch.
Skla
Skla

Rozšířená ochrana skel proti všem nebezpečím.

Chevron-right Created with Sketch.
Koop-ikonky4
Garáž

Hradíme škody vzniklé na garáži (budově) a jiném nebytovém prostoru a věcech v nich uložených.

Chevron-right Created with Sketch.
Specialni veci
Další vybrané věci

Věci, které nejsou obvyklé jako například sochy, části staveb s uměleckou nebo historickou hodnotu, apod.

Chevron-right Created with Sketch.
Hrbitovni stavby
Hřbitovní stavby

Pojistíme hrob nebo hrobku včetně jejich součástí umělecké nebo historické hodnoty.

Chevron-right Created with Sketch.
Ztrata najemneho
Ztráta nájemného

Pojistíme nájemné ušlé v důsledku škody na nemovitosti, kterou pronajímáte.

Chevron-right Created with Sketch.
Rostliny a porosty
Rostliny a porosty

Pojištění zahrady, stromů, keřů a jiných cenných rostlin.

Chevron-right Created with Sketch.
Prodlouzena zaruka
Prodloužená záruka

Pojistíme vaše spotřebiče nad rámec poskytnuté zákonné záruky.

Chevron-right Created with Sketch.

Kolik to stojí

Pojištění stojí v průměru 250 Kč měsíčně. Cenu ovlivňuje více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší usedlosti, místo a vybavení. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT bývá v řádu desetikorun měsíčně.

Jak snížit cenu Sleva
Máte-li u nás sjednané pojištění trvale obydlené domácnosti 10 %
Sjednání pojistky již v průběhu stavby 25 %
Roční frekvence placení 5 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %
Sleva OPTIMUM
Pojištění nemovitosti a domácnosti v rámci jedné smlouvy.
10 %

Dokumenty k pojištění

Dokumenty k pojištění od května 2021

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rekreační objekt

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rekreační objekt

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění budov a ostatních staveb (M-300/14)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění rekreačních domácností (M-600-14)
Dodatkové pojistné podmínky pro připojištění elektronických a strojních zařízení (M-190/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)

Časté dotazy

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT a kdy PRIMA?

Všechna živelní nebezpečí jsou automaticky zahrnuta již v základní variantě pojištění PRIMA.

Ve variantě KOMFORT jsou navíc zahrnuty škody spojené s krádeží a vandalismem.

Co je spoluúčast a jakou výši mám zvolit?

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy. Navíc sjednanou spoluúčast na pojistné smlouvě nikdy neodečteme v případě, že pojištěné věci byly v době vzniku pojistné události prokazatelně zastřeženy IoT produktem (chytrá čidla) určeným k ochraně proti pojistnému nebezpečí, které bylo příčinou vzniku pojistné události (neplatí pro povodeň nebo záplavu).

0 Kč (15% přirážka)
1 000 Kč základní spoluúčast
3 000 Kč (10% sleva)
5 000 Kč (15% sleva)
10 000 Kč (20% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Jak probíhá odškodnění?

Při hlášení škody vás nezdržujeme zbytečným papírováním. Vše probíhá on-line a stále máte přehled, v jaké fázi šetření škoda zrovna je.

Jakou částku mi vyplatíte, když se stane škoda?

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí dostanete částku až do výše vámi uvedené hodnoty domácosti. 

U vybraných skupin věcí jsou nastavené pevné limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Jejich výši najedte v následující tabulce. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

VYBRANÁ NEBEZPEČÍ A LIMITY PLNĚNÍ Prima Komfort
Stavební materiál nebo nářadí 50 000 Kč 100 000 Kč
Elektromotory - zkrat, přepětí 10 000 Kč 10 000 Kč
Firemní štíty, reklamní tabule, markýzy apod. 50 000 Kč 100 000 Kč
Vedlejší objekty 100 000 Kč

lze individuálně navýšit

100 000 Kč

lze individuálně navýšit

Náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Nezjištěný vandal 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Přepětí nebo podpětí, zkrat 50 000 Kč

lze navýšit na
150 000 Kč

Zatečení atmosférických srážek  50 000 Kč
Poškození veškerého zateplení domu zvířetem  50 000 Kč

lze navýšit
na 150000 Kč

Únik vody  – vodné a stočné 50 000 Kč

lze navýšit
na 150 000 Kč

Havárie rozvodů 10 000 Kč
Odcizení zabudovaného příslušenství budov nebo ostatních staveb před kolaudací či počátkem užívání rodinného domu  100 000 Kč až 350 000 Kč
Úklid a úpravu pozemku po živelní události 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – pro případ velké škody

_

25 000 Kč

 

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb