Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb

Pro provozovatele nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatele zdravotních služeb.

K čemu je pojištění dobré

Vychází vstříc potřebám, které ve vašem oboru potřebujete vyřešit. Pokrývá vaši odpovědnost a to v několika oblastech.

Co vám pojistíme

Profesní odpovědnost 

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému poskytováním zdravotních služeb.

Obecná odpovědnost

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Vztahuje se zejména na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

Odpovědnost za výrobek 

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému vadou výrobku Výrobkem se rozumí např. léčivé přípravky, zdravotnické pomůcky nebo strava podávaná v lůžkových zařízeních, apod.). 

Dodatková pojištění navíc

  • Nemajetková újma, kosmetická chirurgie, HIV, šíření nakažlivých chorob, poskytnutí služeb v jiných zařízeních, odpovědnost za věci převzaté či užívané (např. přístroje na leasing), náklady zdravotní pojišťovny a regresní náhrady nemocenského pojištění (zaměstnanci) apod.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb