Pojištění profesní odpovědnosti poskytovatele zdravotnických služeb

Pro provozovatele nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatele zdravotních služeb.

Pro provozovatele nestátního zdravotnického zařízení a poskytovatele zdravotních služeb.

K čemu je pojištění dobré

Vychází vstříc potřebám, které ve vašem oboru potřebujete vyřešit. Pokrývá vaši odpovědnost a to v několika oblastech.

 

Co vám pojistíme

Profesní odpovědnost 

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému poskytováním zdravotních služeb.

Obecná odpovědnost

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Vztahuje se zejména na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k výkonu činnosti, pro kterou je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění.

Odpovědnost za výrobek 

  • Odpovědnost za újmu vzniklou jinému vadou výrobku Výrobkem se rozumí např. léčivé přípravky, zdravotnické pomůcky nebo strava podávaná v lůžkových zařízeních, apod.). 

Dodatková pojištění navíc

  • Nemajetková újma, kosmetická chirurgie, HIV, šíření nakažlivých chorob, poskytnutí služeb v jiných zařízeních, odpovědnost za věci převzaté či užívané (např. přístroje na leasing), náklady zdravotní pojišťovny a regresní náhrady nemocenského pojištění (zaměstnanci) apod.

Jak si pojištění sjednat

Pojistit si vaše podnikání není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebude zbytečně zdržovat papírováním.

Dokumenty k pojištění

Soubor dokumentů pro pojištění podnikatelů
Informační dokument o pojistném produktu – Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb