Společenská odpovědnost

Společenskou odpovědnost vnímáme jako nedílnou součást našeho podnikání. Jsme si vědomi toho, že obchodní a podnikatelské aktivity společnosti jsou bezpodmínečně propojené s prostředím, které nás obklopuje a pomocí našich aktivit se jej snažíme pozitivně ovlivňovat. Klíčovou hodnotou jsou pro nás zaměstnanci, jejichž pomocí naplňujeme prvky společenské odpovědnosti v charitativních a ekologických projektech, v oblasti prevence dopravní bezpečnosti a při naplňování principů férového a odpovědného podnikání. Všechny tyto aktivity máme zastřešeny Strategií odpovědného a udržitelného podnikání (CSR), schválenou v září 2018 a podrobně zmapovány v Nefinančním reportingu Kooperativy 2018.

 

základní pilíře