Společenská odpovědnost

Samotné principy pojišťovnictví jsou založeny na solidaritě, odpovědnosti, pomoci ve složitých životních situacích a na důvěře. V tom tkví společenský dopad našich byznysových aktivit. Ctíme zásady rovného přístupu, etického jednání a transparentnosti, a to jak ve vztahu k našim klientům, tak i k tisícům našich zaměstnanců. ​​

Základem je pro nás prevence a odpovědné podnikání. CSR chápeme jako byznys model – jako součást našeho podnikání. Prevence proto dává smysl pro pojišťovnu, ale i pro klienty, kterým pomáháme eliminovat dopad negativních důsledků pojistných událostí v jejich životě.

Dalšími součástmi naší společenské odpovědnosti jsou rozmanitost a flexibilita ve vztahu k našim zaměstnancům, ekologie a udržitelnost a v neposlední řadě filantropie prostřednictvím Nadace pojišťovny Kooperativa a Galerie Kooperativy.

Zpráva o společenské odpovědnosti za rok 2020

Přehled aktivit za rok 2019 naleznete ve Zprávě o společenské odpovědnosti a udržitelnosti 2019.

 

základní pilíře
Jsme členy

  Asociace spolecenske odpovednosti         BLF logo