Pojištění malých a středních podnikatelů

Máte závazky, drahé stroje, odpovědnost. Dáme vám jistotu a stabilitu.
Trend

Základní pojištění pro podnikatele

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
START PLUS

Balíčkové pojištění pro menší firmy

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
Ordinace a lékárny

Pojištění pro provozovatele soukromých praxí

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
Odpovědnost poskytovatele zdravotních služeb

Povinné ze zákona

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
ODPOVĚDNOST MANAŽERŮ

Hradí škody za pochybení manažerů

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
ODPOVĚDNOST BYTOVÉHO DRUŽSTVA a společenství vlastníků

Porušení povinností v souvislosti se správou domu

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
PŘERUŠENÍ PROVOZU pro nezávislé činnosti

Denní odškodné v době nemoci nebo úrazu

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
HOTELY A PENZIONY

Balíček pojištění pro hotely a penziony

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění
Pojištění kybernetických rizik

Odškodnění při úniku dat i poškození systémů

K povinnému ručení i havarijnímu pojištění Pouze k povinnému ručení Pouze k havarijnímu pojištění