Pojištění majetku

Pojistíme váš veškerý majetek proti škodám způsobeným živly, odcizením i vandalismem. Připravíme pro vás i individuální nabídku.

K čemu je pojištění dobré

Budeme vám finančně kompenzovat případy, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí.

Pojistíme vám

 • nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
 • movité předměty – vybavení firmy, zásoby, software atd.
 • skla (okna, vitríny, světelné reklamy atd.)
 • strojní a elektronická zařízení

Pro případy

 • živelní událost (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.)
 • odcizení (krádež, loupež)
 • vandalismus (včetně sprejerů)
 • Kompletní popis pojištěných věcí najdete vždy v jednotlivých zvláštních pojistných podmínkách resp. v konkrétní pojistné smlouvě.

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz. Nezapomeňte uvést: obchodní jméno, sídlo, IČO.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

Dokumenty k pojištění