Pojištění majetku

Pojistíme váš majetek proti škodám způsobeným živly, odcizením i vandalismem. Připravíme pro vás nabídku odpovídající vašim individuálním potřebám.

Pojistíme váš majetek proti škodám způsobeným živly, odcizením i vandalismem. Připravíme pro vás nabídku odpovídající vašim individuálním potřebám.

K čemu je dobré pojištění majetku

Budeme vám finančně kompenzovat případy, kdy dojde k poškození, zničení nebo odcizení pojištěných věcí.

 

Co všechno pojištění obsahuje

Pojistíme vám:

 • nemovité objekty (budovy a jejich součásti)
 • movité předměty (vybavení firmy, zásoby, cenné předměty aj.)
 • skla (okna, vitríny, světelné reklamy aj.)
 • strojní a elektronická zařízení
 • další předměty, na kterých se domluvíme

Pojištění je vhodné pro případy:

 • živelní události (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.)
 • odcizení (krádež, loupež)
 • vandalismu (včetně sprejerů)
 • dalších nevyjmenovaných a v pojistné smlouvě nevyloučených pojistných nebezpečí (pojištění proti všem nebezpečím, tzv. ALLRISK)
 • kompletní popis pojistných nebezpečí najdete vždy v jednotlivých zvláštních pojistných podmínkách resp. v konkrétní pojistné smlouvě

 

Jak si pojištění sjednat

 1. Zašlete nám, prosím, žádost o vypracování nabídky na info@koop.cz.
  Nezapomeňte uvést obchodní firmu či jméno, sídlo, IČO či rodné číslo.
 2. Obratem vám pošleme k vyplnění dotazník k hodnocení rizika a návrh dalšího postupu.
 3. Součástí hodnocení rizika je vždy i riziková prohlídka na místech pojištění, případně i za účasti námi pověřené expertní organizace a zástupce zajistitele.
 4. Po zhodnocení rizika bude připraven návrh podmínek pojištění. Bez hodnocení rizika nelze návrh podmínek pojištění připravit.

 

Dokumenty k pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14
Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění P-150/14
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení P-200/14
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění skla P-250/14
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění strojů P-300/14
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění elektronických zařízení P-320/14
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění věci (majetku) ZPP P-700/14