Skupinové pojištění

K čemu je dobré skupinové pojištění

Pokud má více osob stejnou nebo podobnou potřebu pojištění, je skupinové pojištění výhodnější oproti stejnému pojištění každé osoby zvlášť. Skupinové pojištění proto využívají zaměstnavatelé pro své zaměstnance, spolky pro své členy (např. sportovci, dobrovolní hasiči), školní i předškolní zařízení pro své žáky a učitele apod.

Jak funguje skupinové pojištění

Je vždy připravováno na míru podle konkrétních požadavků klienta, tedy firmy nebo spolku, který ho pro celou skupinu sjednává. Pojištění se někdy vztahuje pouze na úraz (např. úrazové pojištění nabízené pro sportovní spolky, pro dobrovolné hasiče), jindy může být pojištěn úraz i nemoc a jejich nejvážnější následky (tzn. životní pojištění). Skupinové pojištění vás může chránit po celý den a celý rok (životní pojištění), anebo jen po dobu nějaké činnosti (např. úrazové pojištění jen v pracovní době).

Výhody skupinového pojištění pro jednotlivé pojištěné

  • Jednoduchá administrativa – jedna smlouva, jedna platba
  • Výhodná cena závisející na velikosti skupiny
  • Možnost příchodu i odchodu jednotlivých pojištěných během trvání pojištění

Výhody skupinového pojištění pro klienta

  • Je to dodatečná služba pro vaše členy (jste-li např. spolek, asociace, komora)
  • Jde o výhodný zaměstnanecký benefit (jste-li zaměstnavatel)
  • Chrání vás i vaše členy (jste-li např. zájmové sdružení)

Dokumenty k pojištění

Informace pro klienta obsahující – Informace o skupinovém pojištění, Informace o zpracování osobních údajů
Informační dokument o pojistném produktu – Skupinové pojištění osob
Pojistné podmínky pro skupinové pojištění
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019