DŮLEŽITÁ ZPRÁVA

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Pojištění domácnosti

Zabezpečte vybavení bytu i vaše osobní věci.

K čemu je dobré pojištění domácnosti

Když vás vykradou nebo vaše věci poškodí přírodní živly, vyplatíme vám peníze, za které si snadno obstaráte nové vybavení domácnosti. Řádění živlů nemusí probíhat přímo u vás doma. Pojištění platí i na škody vzniklé ve společných nebytových prostorech (kočárkárna, sklep) nebo na oploceném pozemku u domácnosti (nářadí v kůlně, kola v garáži, zahradní nábytek na terase).

A když vám nějaký dobrák vybere skříňku ve fitku? I na to pamatujeme. Pojištěné máte i osobní věci, včetně oblečení, elektroniky nebo sportovních potřeb. Ano, platí to i pro krádež uzamčeného kola před obchodem.

Co vám pojistíme

  • Zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračku apod.)
  • Věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)
  • Cizí věci, které oprávněně užíváte (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
  • Příslušenství a stavební součásti bytu (vestavěný nábytek, kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, plovoucí podlahu, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)

Co je a co už není zařízení domácnosti

Platí jednoduchá pomůcka: Obraťte dům vzhůru nohama  co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Kuchyňská linka, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče patří také do pojištění domácnosti.

Co všechno pojištění obsahuje

Vyberte si ze dvou variant pojištění. Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, má vyšší limity plnění a širší asistence.

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT?

Rizika Prima Komfort
Požár, záplava, vichřice, kroupy, blesk apod.    
Krádež nebo loupež    
Vandalismus    
Asistenční služby    
Náhradní ubytování    
Přepětí nebo podpětí v síti a zkrat    
Zatečení atmosférických srážek    
Únik vody (vodné a stočné)    
Únik vody z akvária či jiné nádrže    
Havárie rozvodů    
Výměna zámků    
Zničení věcí poruchou lednice nebo mrazáku    
Rozbití skel a sanity    
Benefit OBNOVA – velká škoda    
Územní platnost rozšířena o sousední státy    

Přehled vybraných nebezpečí a limitů plnění

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí jsou nastavené limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

Vybrané skupiny věcí, pojistná nebezpečí a limity plnění PRIMA KOMFORT
Elektronické a optické přístroje Bez limitu plnění Bez limitu plnění
Cennosti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Věci zvláštní hodnoty 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Stavební součásti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Rozbití skel a sanity 10 %
(z pojistné částky)
Peněžní hotovost uložená v trezoru 30 000 Kč 60 000 Kč
Škoda na zvířatech 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání 30 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci v/na motorovém vozidle 25 000 Kč 50 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 30 000 Kč
Únik vody (vodné a stočné) 30 000 Kč
Zničení věcí poruchou lednice nebo mrazáku 30 000 Kč
Havárie rozvodů 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – velká škoda 25 000 Kč

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

Kolik to stojí

Pojištění domácnosti stojí v průměru 150 Kč měsíčně. Cenu ovlivňuje více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší domácnosti, místo, kde bydlíte, a vybavení. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT bývá v řádu desetikorun měsíčně.

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

  • 0 Kč (15% přirážka)
  • 1 000 Kč základní spoluúčast
  • 3 000 Kč (10% sleva)
  • 5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Zjistit cenu

Jak získat odškodnění v hodnotě nového spotřebiče

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji spotřebitelských cen, služeb a zboží. V případě vzniku škody nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Řekněte si o slevu

Jak snížit cenu Sleva
Je–li byt pojištěný u Kooperativy  10 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %

Kdy je dobré zvolit variantu
KOMFORT

Variantu KOMFORT doporučujeme zejména majitelům bytů, kteří se obávají škod z vodovodních nebo elektrických rozvodů. Je vhodná i pro ty, kteří mají doma drahou elektroniku – může totiž dojít k jejímu poškození z důvodu přepětí v síti nebo zkratu. Varianta KOMFORT se vztahuje i na zatečení střechou či oknem.

Jak se snadno vyčíslí škoda?

Schovávejte si účtenky, vyfoťte si šperky, umělecké předměty či sbírky a mějte jejich soupis. Při řešení pojistné události společně lépe vyčíslíme škodu, kterou vám pak vyplatíme.

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích (M-955/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)