Vážení klienti,
je nám to velmi líto, ale v souvislosti s šířením nemoci COVID-19, uzavíráme nejméně do 2. 11. všechny naše pobočky. Můžete využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek koop.cz nebo na infolince 957 105 105. Případně lze využít telefonní kontakt na pracovníka pobočky, který je uveden na vstupních dveřích pobočky. Každý náš pracovník bude nápomocen k vyřešení Vašeho požadavku. Děkujeme za pochopení.

Dočasné omezení provozu infolinky

Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření nemoci Covid-19 a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8 do 17 hodin. Děkujeme za pochopení.

Pojištění domácnosti

Vybavení i vaše osobní věci

Pojištění se vztahuje na nábytek, elektroniku, ale i oblečení nebo vaše cennosti.

Škody ve sklepě i mimo domov

Kola nebo lyže ve sklepě nejsou žádný problém. I na to naše pojištění myslí.

Nejen živly, vodovody a krádeže

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Když zaviníte škodu jiným

Připojištění odpovědnosti oceníte, když vytopíte sousedy, způsobíte nehodu na kole nebo vaše dítě něco rozbije v obchodě. Navíc se vztahuje na všechny členy vaší domácnosti.

Sjednejte si pojištění vybavení domácnosti

K čemu je dobré pojištění domácnosti

Když vás vykradou nebo věci ve vaší domácnosti poškodí přírodní živly, vyplatíme vám peníze, za které si snadno obstaráte nové vybavení domácnosti

Pojistíme vám i věci uschované mimo vaši domácnost, např. v kočárkáčně, sklepě, ale i například věci ve skříňce ve fitku. Pojištěné máte i osobní věci, včetně oblečení, elektroniky nebo sportovních potřeb. Dále se pojištění vztahuje i na odcizení uzamčeného kola.

Co je a co už není zařízení domácnosti

Platí jednoduchá pomůcka: Obraťte dům vzhůru nohama  co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Kuchyňská linka, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče patří také do pojištění domácnosti.

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • Zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračku apod.)
  • Věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)
  • Cizí věci, které oprávněně užíváte (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
  • Příslušenství a stavební součásti bytu (vestavěný nábytek, kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, plovoucí podlahu, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)
  • Společné nebytové prostory (kočárkárna, sklep) nebo věci na oploceném pozemku u domácnosti (nářadí v kůlně, kola v garáži, zahradní nábytek na terase).

Rizika Prima Komfort
Dále se vztahuje na: výbuch; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; zřícení letadla jeho části nebo nákladu; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; působení kouře, náraz dopravního prostředku, vodovodní nebezpečí.
   
Vztahuje se na škody, kdy vám zloděj ukradne nábytek, oblečení, elektroniku či cennosti z vaší domácnosti nebo vás na ulici někdo přepadne a oloupí o věci, které máte u sebe.
   
Vztahuje se na případy, kdy vám někdo úmyslně poničí věci ve vaší domácnosti. Nejčastěji vybavení domácnosti poničí zloději v souvislosti s krádeží.
   
Asistence je zdarma a automaticky až do výše limitů plnění.
   
Vztahuje se na úhradu náhradního ubytování, stane-li se domácnost v případě pojistné události neobyvatelnou.
   
V souvislosti s přepětím, podpětím nebo zkratem může dojít k vážnému poškození nebo úplnému zničení elektrospotřebičů umístěných ve vaší domácnosti, a to v důsledku provozních změn v síti.
   
Vztahuje se na škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, ke kterým došlo jejich vniknutím přes stavební konstrukce domu dovnitř budovy.
   
Vztahuje se na škodu způsobenou ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení, kterou je nutné uhradit dodavateli.
   
   
Vztahuje se na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Jde např. o náklady na omítnutí místa opravy, výměnu části potrubí apod.
   
Uhradíme výměnu zámků od vstupních dveří, pokud došlo k odcizení klíčů v souvislosti s pojistnou událostí.
   
Vztahuje se na potraviny nebo poškození stavebních součástí vyteklou vodou z mrazáku nebo lednice.
   
Vztahuje se na rozbití skla a sanity jakoukoliv nahodilou událostí.
   
Přesáhne-li celková škoda 75 % ze sjednané pojistné částky domácnosti, poskytneme vám paušální náhradu na další náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Například po velké škodě požárem, výbuchem, povodní.
   
U varianty KOMFORT je pojištění rozšířeno i na sousedící státy s ČR. Jedná se o věci, které patří do vybavení domácnosti, ale mohou se nacházet mimo pojištěnou domácnost. Jedná se například o zavazadla, přenosnou elektroniku, sportovní potřeby, cennosti apod.
   

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Co si můžete připojistit

K pojištění domácnosti si můžete sjednat i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo se dostanete do sporu s dodavatelem zboží nebo služeb. Motoristům doporučujeme připojistit si také garáž.

 

Kolik to stojí

Pojištění domácnosti stojí v průměru 150 Kč měsíčně. Cenu ovlivňuje více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší domácnosti, místo, kde bydlíte, a vybavení. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT bývá v řádu desetikorun měsíčně.

Jak snížit cenu Sleva
Máte-li u nás sjednané pojištění vaší nemovitosti  10 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %
Sleva OPTIMUM
Pojištění nemovitosti a domácnosti v rámci jedné smlouvy.
10 %

Dokumenty k pojištění

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích (M-955/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)

Časté dotazy

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT a kdy PRIMA?

Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, má vyšší limity plnění a širší asistence. 

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT?
Variantu KOMFORT doporučujeme zejména majitelům bytů, kteří se obávají škod z vodovodních nebo elektrických rozvodů. Je vhodná i pro ty, kteří mají doma drahou elektroniku – může totiž dojít k jejímu poškození z důvodu přepětí v síti nebo zkratu. Varianta KOMFORT se vztahuje i na zatečení střechou či oknem.

Co je spoluúčast a jakou výši mám zvolit?

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy.

0 Kč (15% přirážka)
1 000 Kč základní spoluúčast
3 000 Kč (10% sleva)
5 000 Kč (15% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Jakou částku mi vyplatíte, když se stane škoda?

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí dostanete částku až do výše vámi uvedené hodnoty domácosti. 

U vybraných skupin věcí jsou nastavené pevné limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Jejich výši najedte v následující tabulce. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

Vybrané skupiny věcí, pojistná nebezpečí a limity plnění PRIMA KOMFORT
Elektronické a optické přístroje Bez limitu plnění Bez limitu plnění
Cennosti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Věci zvláštní hodnoty 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Stavební součásti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Rozbití skel a sanity 10 %
(z pojistné částky)
Peněžní hotovost uložená v trezoru 30 000 Kč 60 000 Kč
Škoda na zvířatech 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání 30 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci v/na motorovém vozidle 25 000 Kč 50 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 30 000 Kč
Únik vody (vodné a stočné) 30 000 Kč
Zničení věcí poruchou lednice nebo mrazáku 30 000 Kč
Havárie rozvodů 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – velká škoda 25 000 Kč

 

Jak mám pojišťovně doložit, kolik moje poškozené věci stály?

Schovávejte nebo ofoťte si účtenky, vyfoťte si šperky, umělecké předměty či sbírky a mějte jejich soupis. Při řešení pojistné události společně lépe vyčíslíme škodu, kterou vám pak vyplatíme.

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb

[domácnost, šperky, cennosti, elektrospotřebiče, televize, pračka, sušička, kuchyňská linka, vestavěný nábytek, cennosti, povodeň, vytopí sousedi]