Pojištění domácnosti

Vybavení i vaše osobní věci

Pojištění se vztahuje na nábytek, elektroniku, ale i oblečení nebo vaše cennosti.

Pojištění se vztahuje na nábytek, elektroniku, ale i oblečení nebo vaše cennosti.

Škody ve sklepě i mimo domov

Kola nebo lyže ve sklepě nejsou žádný problém. I na to naše pojištění myslí.

Kola nebo lyže ve sklepě nejsou žádný problém. I na to naše pojištění myslí.

Nejen živly, vodovody a krádeže

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Varianta KOMFORT nabízí širokou škálu ochrany, navíc si můžete zvolit i další připojištění.

Když zaviníte škodu jiným

Připojištění odpovědnosti pokryje nejen když vytopíte sousedy. A vztahuje se na všechny členy vaší domácnosti.

Připojištění odpovědnosti pokryje nejen když vytopíte sousedy. A vztahuje se na všechny členy vaší domácnosti.

Sjednejte si pojištění vybavení domácnosti

K čemu je dobré pojištění domácnosti

Když vás vykradou nebo věci ve vaší domácnosti poškodí přírodní živly, vyplatíme vám peníze, za které si snadno obstaráte nové vybavení domácnosti

Pojistíme vám i věci uschované mimo vaši domácnost, např. v kočárkáčně, sklepě, ale i například věci ve skříňce ve fitku. Pojištěné máte i osobní věci, včetně oblečení, elektroniky nebo sportovních potřeb. Dále se pojištění vztahuje i na odcizení uzamčeného kola.

Co je a co už není zařízení domácnosti

Platí jednoduchá pomůcka: Obraťte dům vzhůru nohama  co z něj vypadne, je zařízení domácnosti. Kuchyňská linka, vestavěný nábytek a vestavěné spotřebiče patří také do pojištění domácnosti.

Co všechno pojištění obsahuje

Co vám pojistíme:

  • Zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračku apod.)
  • Věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.)
  • Cizí věci, které oprávněně užíváte (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání)
  • Příslušenství a stavební součásti bytu (vestavěný nábytek, kuchyňskou linku včetně vestavěných spotřebičů, plovoucí podlahu, obklady stěn a stropů, tapety, malby apod.)
  • Společné nebytové prostory (kočárkárna, sklep) nebo věci na oploceném pozemku u domácnosti (nářadí v kůlně, kola v garáži, zahradní nábytek na terase).

Rizika Prima Komfort
Dále se vztahuje na: výbuch; sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy; sesuv nebo zřícení lavin; zemětřesení; tíha sněhu nebo námrazy; zřícení letadla jeho části nebo nákladu; pád stromů, stožárů nebo jiných věcí; působení kouře, náraz dopravního prostředku, vodovodní nebezpečí.
   
Vztahuje se na škody, kdy vám zloděj ukradne nábytek, oblečení, elektroniku či cennosti z vaší domácnosti nebo vás na ulici někdo přepadne a oloupí o věci, které máte u sebe.
   
Vztahuje se na případy, kdy vám někdo úmyslně poničí věci ve vaší domácnosti. Nejčastěji vybavení domácnosti poničí zloději v souvislosti s krádeží.
   
Asistence je zdarma a automaticky až do výše limitů plnění.
   
Vztahuje se na úhradu náhradního ubytování, stane-li se domácnost v případě pojistné události neobyvatelnou.
   
V souvislosti s přepětím, podpětím nebo zkratem může dojít k vážnému poškození nebo úplnému zničení elektrospotřebičů umístěných ve vaší domácnosti, a to v důsledku provozních změn v síti.
   
Vztahuje se na škody způsobené deštěm, sněhem nebo kroupami, ke kterým došlo jejich vniknutím přes stavební konstrukce domu dovnitř budovy.
   
Vztahuje se na škodu způsobenou ztrátou vody v důsledku havárie vodovodního zařízení, kterou je nutné uhradit dodavateli.
   
   
Vztahuje se na náklady účelně vynaložené s opravou nebo výměnou rozvodů vody, plynu, tepla, elektrické energie a odpadních potrubí z jakékoliv nahodilé události. Jde např. o náklady na omítnutí místa opravy, výměnu části potrubí apod.
   
Uhradíme výměnu zámků od vstupních dveří, pokud došlo k odcizení klíčů v souvislosti s pojistnou událostí.
   
Vztahuje se na potraviny nebo poškození stavebních součástí vyteklou vodou z mrazáku nebo lednice.
   
Vztahuje se na rozbití skla a sanity jakoukoliv nahodilou událostí.
   
Přesáhne-li celková škoda 75 % ze sjednané pojistné částky domácnosti, poskytneme vám paušální náhradu na další náklady vzniklé v souvislosti s řešením pojistné události. Například po velké škodě požárem, výbuchem, povodní.
   
U varianty KOMFORT je pojištění rozšířeno na Evropu. Jedná se o věci, které patří do vybavení domácnosti, ale mohou se nacházet mimo pojištěnou domácnost. Jedná se například o zavazadla, přenosnou elektroniku, sportovní potřeby, cennosti apod.
   

Dobrá rada

Sjednejte si tzv. indexaci (valorizace pojistné částky). Budeme vám aktualizovat pojistnou částku a pojistné v závislosti na vývoji cen stavebních prací a materiálů. V případě vzniku škody vám pak nehrozí, že bychom vám snížili výplatu pojistného plnění z důvodu nesprávně stanovené výše pojistné částky.

Co si můžete připojistit

K pojištění domácnosti si můžete sjednat i několik připojištění, které vám pomohou, když někomu způsobíte škodu nebo se dostanete do sporu s dodavatelem zboží nebo služeb. Motoristům doporučujeme připojistit si také garáž.

 

Kolik to stojí

Pojištění domácnosti stojí v průměru 150 Kč měsíčně. Cenu ovlivňuje více faktorů. Těmi nejdůležitějšími jsou velikost vaší domácnosti, místo, kde bydlíte, a vybavení. Rozdíl mezi variantou PRIMA a KOMFORT bývá v řádu desetikorun měsíčně.

Jak snížit cenu Sleva
Máte-li u nás sjednané pojištění vaší nemovitosti  10 %
Bezeškodní průběh až 20 %
Roční frekvence placení 5 %
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P 20 %
Spoluúčast 5 000 Kč 15 %
Spoluúčast 3 000 Kč 10 %
Sleva OPTIMUM
Pojištění nemovitosti a domácnosti v rámci jedné smlouvy.
10 %

Dokumenty k pojištění

Dokumenty k pojištění od května 2021

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od května 2017

Soubor dokumentů k pojištění majetku a odpovědnosti občanů
Informační dokument o pojistném produktu - Rodinný dům a domácnost
Informační dokument o pojistném produktu - Byt a domácnost

Dokumenty k pojištění od ledna 2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti (M-100/14)
Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích (M-955/14)
Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění domácnosti (M-500/14)
Smluvní ujednání pro pojištění majetku občanů (M111-16)

Časté dotazy

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT a kdy PRIMA?

Varianta PRIMA zahrnuje nejčastější nebezpečí, zatímco varianta KOMFORT pojistku rozšiřuje o další pojistná rizika, má vyšší limity plnění a širší asistence. 

Kdy je dobré zvolit variantu KOMFORT?
Variantu KOMFORT doporučujeme zejména majitelům bytů, kteří se obávají škod z vodovodních nebo elektrických rozvodů. Je vhodná i pro ty, kteří mají doma drahou elektroniku – může totiž dojít k jejímu poškození z důvodu přepětí v síti nebo zkratu. Varianta KOMFORT se vztahuje i na zatečení střechou či oknem.

Co je spoluúčast a jakou výši mám zvolit?

Pojištění lze sjednat buď bez spoluúčasti, nebo se spoluúčastí. Spoluúčast je částka, kterou se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při sjednávání smlouvy. Navíc sjednanou spoluúčast na pojistné smlouvě nikdy neodečteme v případě, že pojištěné věci byly v době vzniku pojistné události prokazatelně zastřeženy IoT produktem (chytrá čidla) určeným k ochraně proti pojistnému nebezpečí, které bylo příčinou vzniku pojistné události (neplatí pro povodeň nebo záplavu).

0 Kč (15% přirážka)
1 000 Kč základní spoluúčast
3 000 Kč (10% sleva)
5 000 Kč (15% sleva)
10 000 Kč (20% sleva)

Pro pojištění povodně a záplavy platí spoluúčast 1 %, minimálně však 10 000 Kč.

Jakou částku mi vyplatíte, když se stane škoda?

Když vám dům vybílí zloději nebo ho spláchne velká voda, budeme škodu oceňovat podle jasně daných podmínek. U některých skupin věcí dostanete částku až do výše vámi uvedené hodnoty domácosti. 

U vybraných skupin věcí jsou nastavené pevné limity, kolik vám maximálně vyplatíme. Jejich výši najedte v následující tabulce. Vycházejí z dlouhodobých zkušeností a nemusíte mít obavy, že jsou schválně nastavené nízko. Pokud doma máte opravdu cenné věci, doporučujeme při sjednání pojištění navýšit jednotlivé limity.

Vybrané skupiny věcí, pojistná nebezpečí a limity plnění PRIMA KOMFORT
Elektronické a optické přístroje Bez limitu plnění Bez limitu plnění
Cennosti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Věci zvláštní hodnoty 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Stavební součásti 15 %
(z pojistné částky)
30 %
(z pojistné částky)
Rozbití skel a sanity 10 %
(z pojistné částky)
Peněžní hotovost uložená v trezoru 30 000 Kč 60 000 Kč
Škoda na zvířatech 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání 30 000 Kč 60 000 Kč
Náklady na náhradní ubytování 30 000 Kč 60 000 Kč
Věci v/na motorovém vozidle 25 000 Kč 50 000 Kč
Zatečení atmosférických srážek 30 000 Kč
Únik vody (vodné a stočné) 30 000 Kč
Zničení věcí poruchou lednice nebo mrazáku 30 000 Kč
Havárie rozvodů 10 000 Kč
Benefit OBNOVA – velká škoda 25 000 Kč

 

Jak mám pojišťovně doložit, kolik moje poškozené věci stály?

Schovávejte nebo ofoťte si účtenky, vyfoťte si šperky, umělecké předměty či sbírky a mějte jejich soupis. Při řešení pojistné události společně lépe vyčíslíme škodu, kterou vám pak vyplatíme.

Asistenční služby

Pomůžeme vám v případě nouze

auticko

Obraťte se na nás, když si zabouchnete dveře nebo vám třeba praskne trubka u umyvadla. Přijedeme, opravíme a do částky 7 000 Kč v případě varianty KOMFORT nic neplatíte.

Přehled asistenčních služeb