Pojištění KARANTÉNA

Pojištění KARANTÉNA kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR v souvislosti s nařízenou karanténou v zahraničí.

Pojištění KARANTÉNA kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR v souvislosti s nařízenou karanténou v zahraničí.

K čemu je dobré pojištění KARANTÉNA

Toto pojištění kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízena karanténa související s onemocněním COVID. 

Chci pojištění

Co všechno pojištění obsahuje

Toto pojištění kryje nezbytné a přiměřené náklady na stravu, ubytování nebo náhradní dopravu ze zahraničí do ČR z důvodu, že byla pojištěnému nařízena karanténa související s onemocněním COVID. 

Tedy v případech, kdy naši klienti nemohou odcestovat ze zahraničí zpět do ČR v domluveném termínu, Kooperativa uhradí 80 % vícenákladů, které klientům s nařízenou karanténou vzniknou. Klienti jen musí při uplatnění nároku na výplatu pojistného plnění doložit doklady o zaplacení.

Našim klientům uhradíme 80 % vícenákladů doložených doklady o jejich uhrazení, maximálně však do celkové výše 30 000 Kč na osobu.

Pojištění KARANTÉNA je možno sjednat za podmínky současného sjednání alespoň léčebných výloh s územní platností Evropa nebo celý svět na krátkodobý pobyt do max. 30 dní.
 

Kolik to stojí

Za pojištění KARANTÉNA do zahraničí zaplatíte paušální částku za osobu a pobyt max. do 30 dní včetně.
Cena pojištění je pro všechny věkové kategorie jednotná:

Varianty pojištění Klasik / Plus
Evropa / Svět 400 Kč / osoba / pobyt

Při sjednání pojištění on-line získáte slevu 10 %.

Dokumenty k pojištění

Informace pro klienta
Pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS, KOLUMBUS ABONENT a KOLUMBUS ABONENT RODINA (M-750/18)
Informační dokument o pojistném produktu – Cestovní pojištění
Výukový materiál pro Pojistníka