Pojištění měst a obcí

Pojistíme majetek obce i odpovědnost za škody, které způsobí zastupitelé.

K čemu je dobré pojištění měst a obcí

Program pro pojištění měst a obcí je speciálně připraven tak, aby vyhovoval specifickým pojistným potřebám měst, obcí a subjektů zřizovaných obcemi.

Co všechno pojištění obsahuje

Pojistíme vám nemovitosti i movité věci (ve vlastnictví nebo obcí užívané)

  • budovy a ostatní nemovitosti (pokud máte u Kooperativy uzavřeno pojištění obecních bytových domů, jsou v případě neobyvatelnosti těchto domů nájemníkům hrazeny náklady na náhradní ubytování)
  • movité věci – vybavení kanceláří, obchodů, škol a dalších zařízení, cenné věci, elektronika, peníze, zásoby, skla, stroje a další

Program zahrnuje v ČR unikátní pojištění odpovědnosti obce a subjektů zřizovaných obcí za škodu způsobenou třetí osobě

  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené obecní policií
  • pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
  • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem (využijí například školní jídelny)
  • pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou obci – pro starostu, místostarosty, radu a zastupitelstvo a kryje naprostou většinu nedbalostních porušení povinností vyplývajících z funkce pojistitele. Zahrnuje i překročení pravomoci, nedodržení schvalovacích procedur a povinnosti zveřejnění.

Pro případy:

  • živelní událost (požár, povodeň, vichřice, krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy apod.)
  • odcizení (krádež, loupež)
  • vandalismus (včetně graffity )