Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Hlášení pojistné události - pojištění osob

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ platné od 1. 1. 2019
Bez názvu
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události od 1. 1. 2019
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV č. 4950050842
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení smrti
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019