Hlášení pojistné události - pojištění osob

Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Oznámení pojistné události ze smlouvy ČOV č. 4950050842
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení smrti
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019
Oceňovací tabulky pro pojištění NA PŘÁNÍ pro pojistné události oznámené od 1. 1. 2019