Soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

Píšeš o inovativních přístupech ve finanční matematice, obecné matematice nebo matematice pro informační technologie? Pak by byla škoda, aby se na tvoji bakalářku nebo diplomku jen prášilo. Teď máš šanci ukázat své poznatky odborníkům z praxe a navíc získat finanční odměnu!

Odměny — příspěvek na kapitálové životní pojištění

1. místo: 20 000 Kč
2. místo: 15 000 Kč
3. místo: 10 000 Kč

Jak soutěžit?

Soutěže se může zúčastnit každý řádný student denního studia MFF UK. Přihlášku je potřeba odeslat s následujícími přílohami:

  • Čestné prohlášení, že přihlašovaná práce byla vypracována samostatně a není v konfliktu s autorským zákonem
  • Souhlas s poskytnutím práce společnosti Kooperativa pojišťovna a.s.
  • Elektronická verze práce v českém nebo anglickém jazyce

Soutěž se vztahuje na bakalářské a diplomové práce, které byly obhájeny, nebo podané k obhajobě v období od 1. 1. 2018 do 31. 7. 2018. Přihláška musí být doručena nejpozději do 31. 7. 2018, stejně jako elektronická kopie tvojí bakalářské práce. 

Výsledky vyhlásíme na podzim 2018 — přesné datum bude upřesněno v průběhu soutěže

Jak se budou přihlášené práce hodnotit?

Hlavním kritériem je zejména odborná kvalita bakalářské nebo diplomové  práce a přínos současnému stavu poznání. Přihlédneme také na aplikovatelnost a využitelnost tématu pro praxi i inovativní přístup k problematice. O vítězi rozhodne komise složená ze zástupců MFF UK a Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group.

Úplné podmínky soutěže Bakalář, Magistr

Přihlásit svou práci