AF35 - ČS Nemovitostní fond

Základní informace

ISIN CZ0008472545
Správce fondu REICO investiční společnost České spořitelny, a.s
Charakteristika fondu Investice do kvalitních nemovitostí
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice až 80 % prostředků do reálných, dokončených a pronajatých nemovitostí. Minimálně 20 % prostředků fond drží v rychle likvidních finančních aktivech pro zajištění výplaty odkupujících podílníků. Hlavními zdroji ovlivňujícími výkonnost fondu jsou příjmy z pronájmu a případný růst hodnoty vlastněných nemovitostí.
Investiční cíl: Dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků při nízkem riziku ztráty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

80% do reálných, dokončených a pronajatých nemovitostí
minimálně 20% do rychle likvidních finančních aktiv

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

5 let

Výkonnost

za poslední měsíc 0,1% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,91% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0,61% (neanualizováno)
za poslední rok 1,66% p.a.
za poslední 2 roky 2,12% p.a.
za poslední 3 roky 2,96% p.a.
za posledních 5 let 2,91% p.a.
od založení (01. 02. 2008) 1,71% p.a.

Vývoj cen od 01. 02. 2008 do 21.09.2021