Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Dokumenty k pojištění PERSPEKTIVA

Pojištění PERSPEKTIVA již nenabízíme, ale stávající smlouvy je i nadále možné upravovat dle vašich potřeb. Aktuální nabídku našich životních pojištění naleznete zde.

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění PERSPEKTIVA, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA, Informace o zpracování osobních údajů

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatku a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - interaktivní PDF
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP - interaktivní PDF
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu - PDF k vytištění
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy) - PDF k vytištění
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP - PDF k vytištění
Žádost o ukončení pojistné smlouvy - PDF k vytištění
Žádost o výběr finančních prostředků - PDF k vytištění

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí - interaktivní PDF
Oznámení trvalých následků úrazu - interaktivní PDF
Oznámení invalidity - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte - PDF k vytištění
Oznámení úmrtí - PDF k vytištění
Oznámení úrazu - PDF k vytištění
Oznámení trvalých následků úrazu - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby - PDF k vytištění
Oznámení vážného onemocnění dítěte - PDF k vytištění
Oznámení invalidity - PDF k vytištění
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob - PDF k vytištění
Zpráva ošetřujícího lékaře - PDF k vytištění

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - interaktivní PDF
Identifikace a základní kontrola právnické osoby - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN) - interaktivní PDF
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E) - interaktivní PDF

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby - PDF k vytištění
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby - PDF k vytištění

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2016
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2014

[oceňovací tabulky]