Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Dokumenty k pojištění PERSPEKTIVA

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění PERSPEKTIVA, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA, Informace o zpracování osobních údajů

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatku a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Dynamické portfolio
Sdělení klíčových informací pro fond CONSEQ ACTIVE INVEST Vyvážené portfolio
Sdělení klíčových informací pro Garantovaný fond (0,7 %)
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory pojistitele nebo tzv. na dálku
Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy
Žádost o výběr finančních prostředků

Formuláře k nahlášení pojistné události

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Identifikace osob

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)

Ostatní

Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy pojištění osob uzavřené
do 23. 4. 2019 včetně
Veřejný příslib - změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA a pro pojistné smlouvy životního pojištění NA PŘÁNÍ uzavřené
do 1. 1. 2019 včetně
Veřejný příslib – změny platné pro pojistné smlouvy životního pojištění PERSPEKTIVA podle sazby 7 BN a pro pojistné smlouvy životního pojištění
NA PŘÁNÍ uzavřené do 30. 11. 2017 včetně
Veřejný příslib - změny v pojištění pro případ úrazu při dopravní nehodě,
v pojištění pro případ vážných onemocnění a v pojištění pro případ invalidity
od 1.12.2016
Veřejný příslib - změny v pojištění pro případ invalidity, v pojištění pro případ vážných onemocnění a v pojištění pro případ pobytu v nemocnici od 1.4.2015
Veřejný příslib - pojistné plnění z pojištění pro případ pobytu v nemocnici
a z pojištění pro případ vážných onemocnění od 1. 1. 2014
Přehled důležitých změn v nových pojistných podmínkách pro životní pojištění PERSPEKTIVA platných od 1.1.2014