Dokumenty k pojištění PERSPEKTIVA

Pojištění PERSPEKTIVA již nenabízíme, ale stávající smlouvy je i nadále možné upravovat dle vašich potřeb. Aktuální nabídku našich životních pojištění naleznete zde.

Pojistné podmínky a Informace pro klienta

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA
Informace pro klienta obsahující – Informace o životním pojištění PERSPEKTIVA, Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA, Informace o zpracování osobních údajů

Přehledy poplatků a parametrů

Přehled poplatku a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN

Oceňovací tabulky

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019

Sdělení klíčových informací

Sdělení klíčových informací k životnímu pojištění PERSPEKTIVA
Informace o podkladové investici fond CONSEQ ACTIVE INVEST
(Dynamické portfolio)
Informace o podkladové investici fond CONSEQ ACTIVE INVEST
(Vyvážené portfolio)
Informace o podkladové investici Garantovaný fond
Sdělení klíčových informací pro Vkladový fond

Formuláře ke změně nebo ukončení pojištění

Interaktivní PDF

Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy

PDF k vytištění

Oznámení o odstoupení od pojistné smlouvy
Žádost o změnu v pojistné smlouvě u investičního životního pojištění nebo pojištění s vedením účtu
Žádost o změnu pojistné smlouvy (netechnické změny - např. změna adresy)
Žádost o zavedení či změnu příspěvku zaměstnavatele u SŽP
Žádost o ukončení pojistné smlouvy
Žádost o výběr finančních prostředků

Formuláře k nahlášení pojistné události

Interaktivní PDF

Oznámení úmrtí
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení invalidity

PDF k vytištění

Oceňovací tabulky pro ostatní pojištění pro pojistné události oznámené
od 1. 1. 2019
Oznámení pracovní neschopnosti, pobytu v nemocnici, ošetřování dítěte
Oznámení úmrtí
Oznámení úrazu
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení vážného onemocnění dospělé osoby
Oznámení vážného onemocnění dítěte
Oznámení invalidity
Žádost o pojistné plnění z pojištění osob
Zpráva ošetřujícího lékaře

Identifikace osob

Interaktivní PDF

Identifikace a základní kontrola fyzické osoby
Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Prohlášení pro daňové rezidenty USA (W-9)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – fyzické osoby
(W-8BEN)
Prohlášení pro daňové nerezidenty USA – právnické osoby
(W-8BEN-E)

PDF k vytištění

Identifikace a základní kontrola právnické osoby
Identifikace a základní kontrola fyzické osoby

Ostatní

Veřejný příslib platný od 1. 5. 2020
Veřejný příslib platný od 24. 4. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2019
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2017
Veřejný příslib platný od 1. 12. 2016
Veřejný příslib platný od 1. 4. 2015
Veřejný příslib platný od 1. 1. 2014

oceňovací tabulky, []