Vážení klienti, z důvodu vládních opatření proti šíření nemoci COVID-19 a naší dobrovolné pomoci hygienickým stanicím při trasování kontaktů jsme omezili
provozní dobu naší infolinky. Jsme vám k dispozici v pracovní dny od 8 do 17 hodin.

Hlášení pojistné události - cestovní pojištění

Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu
Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
Oznámení pojistné události z pojištění STORNO
Prohlášení ošetřujícího lékaře
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení smrti následkem úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení pobytu v nemocnici