Vážení klienti,
rádi bychom vás ujistili, že Kooperativa vám i nadále nabízí své služby v maximální možné míře. Čtěte dále...

Informace o Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2019 z plnění za pracovní úraz zaměstnance nebo nemoci z povolání najdete zde

x

Hlášení pojistné události - cestovní pojištění

Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu
Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
Oznámení pojistné události z pojištění STORNO
Prohlášení ošetřujícího lékaře
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení smrti následkem úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení pobytu v nemocnici