Hlášení pojistné události - cestovní pojištění

Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí
Oznámení pojistné události z pojištění zpoždění zavazadel a z pojištění zpoždění letu
Oznámení pojistné události z pojištění zavazadel a z odpovědnosti za újmu
Oznámení pojistné události z pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby
Oznámení pojistné události z pojištění STORNO
Prohlášení ošetřujícího lékaře
Oznámení trvalých následků úrazu
Oznámení smrti následkem úrazu
Oznámení úrazu
Oznámení pobytu v nemocnici