Garantované fondy

Zhodnocení garantovaných fondů FLEXI životního pojištění

Fond pro běžné pojistné

Smlouvy sjednané Garantované zhodnocení p.a. Reálné zhodnocení p.a.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 k 31.12.2019*
do 30. 6. 2013 2,40 % 4,83 % 4,61 % 2,82 % 2,44 % 2,69 % 2,75 % 2,98 %
od 1. 7. 2013 do 31. 12.2013 1,90 % 6,82 % 5,53 % 3,13 % 2,36 % 2,64 % 2,71 % 3,04 %
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 1,90 % - 5,53 % 3,05 % 2,37 % 2,64 % 2,70 % 3,03 %
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 1,30 % - - 3,11 % 2,25 % 2,57 % 2,65 % 3,11 %
od 1. 7. 2016 0 % - - - 2,28 % 2,40 % 2,45 % 3,27 %

*Jedná se o reálné zhodnocení k datu aktualizace založené na dosavadním zhodnocení investovaných aktiv

Fond pro mimořádné a jednorázové pojistné

Aktuálně vyhlášená výše zhodnocení p.a. platná od 01.01.2020    1,00 %

Historie výše zhodnocení

Od Do Reálné zhodnocení p.a.
01.10.2018 30.06.2020 1,00 %
01.10.2016 30.09.2018 0,80 %
01.01.2016 30.09.2016 0,90 %
01.01.2015 31.12.2015 1,00 %
01.10.2014 31.12.2014 1,05 %
01.07.2014 30.09.2014 0,95 %
01.01.2014 30.06.2014 0,75 %
01.01.2013 31.12.2013 0,70 %
01.10.2012 31.12.2012 1,05 %
01.01.2012 30.09.2012 1,30 %
01.10.2011 31.12.2011 1,50 %
01.07.2011 30.09.2011 1,70 %
01.04.2011 30.06.2011 1,80 %
01.01.2011 31.03.2011 1,65 %
01.10.2010 31.12.2010 1,55 %
01.07.2010 30.09.2010 1,75 %
01.04.2010 30.06.2010 2,10 %
01.01.2010 31.03.2010 1,75 %
01.04.2009 31.12.2009 2,25 %
01.01.2009 31.03.2009 2,50 %

Dokumenty

Informace o podkladové investici pro FLEXI životní pojištění Fond garantovaný