Garantované fondy

Zhodnocení garantovaných fondů FLEXI životního pojištění

Fond pro běžné pojistné

Smlouvy sjednané Garantované zhodnocení p.a. Reálné zhodnocení p.a.
k 31.12.2020* 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
do 30. 6. 2013 2.40 % 2.40 % 2.98 % 2.75 % 2.69 % 2.44 % 2.82 % 4.61 % 4.83 %
od 1. 7. 2013 do 31. 12.2013 1.90 % 1.90 % 3.03 % 2.71 % 2.64 % 2.38 % 3.13 % 5.53 % 6.82 %
od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015 1.90 % 1.90 % 3.04 % 2.70 % 2.64 % 2.37 % 3.05 % 5.53 % ---
od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2016 1.30 % 1.30 % 3.11 % 2.65 % 2.57 % 2.25 % 3.11 % --- ---
od 1. 7. 2016 0 % 0 % 3.27 % 2.45 % 2.40 % 2.28 % --- --- ---

*Jedná se o reálné zhodnocení k datu aktualizace založené na dosavadním zhodnocení investovaných aktiv

Fond pro mimořádné a jednorázové pojistné

Aktuálně vyhlášená výše zhodnocení p.a. platná od 01.01.2020    0,90 %

Historie výše zhodnocení

Od Do Reálné zhodnocení p.a.
01.11.2020   0,90 %
01.10.2018 31.10.2020 1,00 %
01.10.2016 30.09.2018 0,80 %
01.01.2016 30.09.2016 0,90 %
01.01.2015 31.12.2015 1,00 %
01.10.2014 31.12.2014 1,05 %
01.07.2014 30.09.2014 0,95 %
01.01.2014 30.06.2014 0,75 %
01.01.2013 31.12.2013 0,70 %
01.10.2012 31.12.2012 1,05 %
01.01.2012 30.09.2012 1,30 %
01.10.2011 31.12.2011 1,50 %
01.07.2011 30.09.2011 1,70 %
01.04.2011 30.06.2011 1,80 %
01.01.2011 31.03.2011 1,65 %
01.10.2010 31.12.2010 1,55 %
01.07.2010 30.09.2010 1,75 %
01.04.2010 30.06.2010 2,10 %
01.01.2010 31.03.2010 1,75 %
01.04.2009 31.12.2009 2,25 %
01.01.2009 31.03.2009 2,50 %

Dokumenty

Informace o podkladové investici pro FLEXI životní pojištění Fond garantovaný (běžné pojistné)
Informace o podkladové investici pro FLEXI životní pojištění Fond garantovaný (jednorázové pojistné)