AB31 - Sporobond

Základní informace

ISIN CZ0008472263
Správce fondu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Charakteristika fondu Dluhopisový fond
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice do dluhopisů, pokladničních poukázek, bankovních depozit, případně cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování.
Investiční cíl: Střednědobé až dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků při nízkém riziku ztráty.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100% Dluhopisy
100% Hotovost

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

2 roky

Výkonnost

za poslední měsíc -0,67% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -0,97% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -0,26% (neanualizováno)
za poslední rok -2,88% p.a.
za poslední 2 roky -0,33% p.a.
za poslední 3 roky 1,4% p.a.
za posledních 5 let -0,04% p.a.
od založení (01. 02. 2008) 2,3% p.a.

Vývoj cen od 01. 02. 2008 do 21.09.2021