AC32 - Trendbond

Základní informace

ISIN CZ0008472297
Správce fondu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Charakteristika fondu Otevřený dluhopisový fond
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Dlouhodobé zhodnocení podílových listů investicemi do dluhopisů především nových a kandidátských zemí Evropské unie.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

dluhopisy zemí střední a východní Evropy denominované v lokálních i v pevných měnách
pokladniční poukázky, bankovní vklady nebo dluhopisové s vloženým derivátem

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

4 roky

Výkonnost

za poslední měsíc -1,3% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -1,22% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -3,13% (neanualizováno)
za poslední rok -8,13% p.a.
za poslední 2 roky -4,32% p.a.
za poslední 3 roky 0,88% p.a.
za posledních 5 let -3,81% p.a.
od založení (01. 02. 2008) -0,12% p.a.

Vývoj cen od 01. 02. 2008 do 21.09.2021