AA50 - Fond akciový

Základní informace

ISIN CZ0008472487
Správce fondu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Charakteristika fondu Dlouhodobé výnosy z růstu akcií
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Minimálně 66 % majetku je investováno prostřednictvím podílových listů otevřených podílových fondů.
Investiční cíl: Střednědobé až dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především investicemi do globálních akcií.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

investice převážně do akciových instrumentů v rámci vyspělých zemí OECD
menší část investic do rozvíjejících se zemí (tzv. emerging markets), s využitím vyšší úrovně výnosů

Investiční riziko

Středně vysoké

Doporučený investiční horizont

5 let

Výkonnost

za poslední měsíc 1,2% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 1,51% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 6,69% (neanualizováno)
za poslední rok 25,42% p.a.
za poslední 2 roky 13,66% p.a.
za poslední 3 roky 7,87% p.a.
za posledních 5 let 8,42% p.a.
od založení (01. 02. 2008) 3,28% p.a.

Vývoj cen od 01. 02. 2008 do 21.09.2021