AK62 - Fond firemních výnosů

Základní informace

ISIN CZ0008474962
Správce fondu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Charakteristika fondu Vyvážený investiční profil (50% dluhopisy a 50% akcie)
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Pro fond platí dlouhodobě rovnoměrné zastoupení firemních dluhopisů i akciových titulů.
Investiční cíl: Střednědobé až dlouhodobé zhodnocení investovaných prostředků především v důsledku růstu zisků firem, do jejichž akcií a dluhopisů je investováno prostřednictvím cenných papírů.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

Rovnoměrné zastoupení firemních dluhopisů a akcií.

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

5 let

Výkonnost

za poslední měsíc 0,85% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 1,68% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 4,66% (neanualizováno)
za poslední rok 14,54% p.a.
za poslední 2 roky 7,14% p.a.
za poslední 3 roky 5,37% p.a.
od založení (01. 01. 2017) 4,65% p.a.

Vývoj cen od 01. 01. 2017 do 21.09.2021