AE34 - Top Stocks

Základní informace

ISIN CZ0008472404
Správce fondu Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika
Charakteristika fondu Dosahování dlouhodobých výnosů z akcií - aktivní výběr
Měna fondu CZK
Likvidita Denně

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Dlouhodobé zhodnocení podílových listů prostřednictvím investic do koncentrovaného portfolia akcií obchodovaných na rozvinutých akciových trzích.
Investiční cíl: Dlouhodobé zhodnocení investováných prostředků.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

akcie zejména Severní Ameriky

Investiční riziko

Vysoké

Doporučený investiční horizont

5 let

Výkonnost

za poslední měsíc -0,84% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -6,67% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců -5,98% (neanualizováno)
za poslední rok 39,54% p.a.
za poslední 2 roky 22,67% p.a.
za poslední 3 roky 8,94% p.a.
za posledních 5 let 10,18% p.a.
od založení (01. 02. 2008) 9,84% p.a.

Vývoj cen od 01. 02. 2008 do 21.09.2021