Ostatní produkty

Zhodnocení pojištění

Název produktu Typ produktu Reálné zhodnocení p.a. za rok 20175) Reálné zhodnocení p.a. za rok 20185) Reálné zhodnocení p.a. za rok 20195) Reálné zhodnocení p.a. za rok 20205)
FLEXI TUM 2% 1) 2.62 % 2.65 % 2.94 % 2.00 %
TUM 3% 2) 3.10 % 3.15 % 3.34 % 3.00 %
FLEXI JUNIOR TUM 2% 2.65 % 2.70 % 3.01 % 2.00 %
TUM 1.8% 6) 2.63 % 2.70 % 3.05 % 1.80 %
TUM 1.8% II 2.63 % 2.71 % 3.24 % 1.80 %
TUM 1.2% 2.55 % 2.65 % 3.13 % 1.20 %
TUM 0% s garancí 85% 7) 2.40 % 2.45 % 3.27 % 0.50 %
FLEXI KAPITÁL 5-roční 1.96 % 2.20 % 2.18 % 1.10 %
KAPITÁL 3) 3-roční 3.74 % 1.97 % --- ---
4-roční --- --- --- ---
5-roční 2.74 % 0.51 % --- ---
6-roční --- --- --- ---
7-roční --- --- --- ---
8-roční 4.96 % --- --- ---
víceleté 4.54 % 2.79 % 4.05 % 2.34 %
KAPITÁL + 3-roční 3.86 % 2.09 % 3.52 % ---
5-roční 2.71 % 0.97 % --- ---
Prémiový KAPITÁL 2009 4.00 % 4.00 % --- ---
Prémiový KAPITÁL 2012 2.30 % 2.30 % 2.53 % 4.56 %
Pojištění pohřbu 3.71 % 1.97 % 3.51 % 1.79 %
Ostatní produkty životního pojištění 4) 3.25 % 2.19 % 4.67 % 3.79 %

1) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřená od počátku roku 2004
2) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřená do konce roku 2003
3) Produkt Kapitálové životní pojištění KAPITÁL takto členěný od začátku roku 2005
4) Ostatní produkty životního pojištění (Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, Kapitálové životní pojištění JUNIOR)
5) Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
6) Životní pojištění JUNIOR uzavřené do konce roku 2013
7) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřené od 1.7.2016