Vážení klienti. S ohledem na vládní opatření proti šíření koronaviru a naši dobrovolnou pomoc hygienickým stanicím při trasování kontaktů, došlo k dočasnému omezení provozu infolinky. Obracejte se na nás prosím pouze v pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vážení klienti, od pondělí 23. 11. se na Vás těšíme na našich pobočkách v nové otevírací době. Před návštěvou pobočky si prosím ověřte na webu koop.cz případně telefonicky, zda je Vámi vybraná pobočka pro klienty dostupná a v jakém čase. Můžete nadále využít našich služeb prostřednictvím svého poradce, webových stránek nebo na infolince 957 105 105. Těšíme se na Vaši návštěvu!

Ostatní produkty

Zhodnocení pojištění

Název produktu Typ produktu Reálné zhodnocení p.a. za rok 20175) Reálné zhodnocení p.a. za rok 20185) Reálné zhodnocení p.a. za rok 20195)
FLEXI TUM 2% 1) 2.94% 2.65% 2.62%
TUM 3% 2) 3.34% 3.15% 3.10%
FLEXI JUNIOR TUM 2% 3.01% 2.70% 2.65%
TUM 1.8% 6) 3.05% 2.70% 2.63%
TUM 1.8% II 3.24% 2.71% 2.63%
TUM 1.2% 3.13% 2.65% 2.55%
TUM 0% s garancí 85% 7) 3.27% 2.45% 2.40%
FLEXI KAPITÁL 5-roční 2.18% 2.20% 1.96%
KAPITÁL 3) 3-roční 3,74% 5,55% ---
4-roční --- --- ---
5-roční 2,74% 1,34% ---
6-roční --- --- ---
7-roční --- --- ---
8-roční 4,96% --- ---
víceleté 4,54% 6,19% 4,05%
KAPITÁL + 3-roční 3,86% 5,67% 3,52%
5-roční 2,71% 3,23% ---
Prémiový KAPITÁL 2009 4,00% 4,00% ---
Prémiový KAPITÁL 2012 2,30% 2,30% 2,53%
Pojištění pohřbu 3,71% 5,47% 3,51%
Ostatní produkty životního pojištění 4) 3,25% 3,48% 4,67%

1) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřená od počátku roku 2004
2) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřená do konce roku 2003
3) Produkt Kapitálové životní pojištění KAPITÁL takto členěný od začátku roku 2005
4) Ostatní produkty životního pojištění (Kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, Kapitálové životní pojištění JUNIOR)
5) Reálné zhodnocení vyjadřuje průměrné zhodnocení u daného produktu investovaných aktiv od počátku roku k datu aktualizace
6) Životní pojištění JUNIOR uzavřené do konce roku 2013
7) Flexibilní životní pojištění FLEXI uzavřené od 1.7.2016