ERSTE-SPARINVEST Dynamický fond

Základní informace

ISIN AT0000619952
Správce fondu Erste­Sparinvest KAGmbH
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 1.91 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice převážně do dluhopisových a akciových fondů.
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

23 % Dluhopisy
67 % Akcie
10 % Alternativní investice

Investiční riziko

Zvýšené

Doporučený investiční horizont

7 let

Výkonnost

za poslední měsíc -0,95% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce -0,41% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 1,34% (neanualizováno)
za poslední rok 2,85% p.a.
za poslední 2 roky 1,72% p.a.
za poslední 3 roky 3,29% p.a.
za posledních 5 let 3,32% p.a.
od založení (03. 11. 2004) 1,73% p.a.

Vývoj cen od 03. 11. 2004 do 19.10.2019