Garantovaný fond (2,4 %)

Základní informace

Správce fondu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Charakteristika fondu Vnitřní fond pojistitele
Měna fondu CZK

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Klasické portfolio životního kapitálového pojištění

Investiční cíl: Růst hodnoty při nízkém riziku

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 10 % Akcie
do 10 % Hotovost

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 0,2% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,59% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 1,19% (neanualizováno)
za poslední rok 2,41% p.a.
za poslední 2 roky 2,4% p.a.
za poslední 3 roky 2,4% p.a.
za posledních 5 let 2,4% p.a.
od založení (09. 09. 2006) 2,4% p.a.

Vývoj cen od 09. 09. 2006 do 11.07.2020