Garantovaný fond (1,9 %)

Základní informace

Správce fondu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Charakteristika fondu Vnitřní fond pojistitele
Měna fondu CZK

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Klasické portfolio životního kapitálového pojištění
Investiční cíl: Růst hodnoty při nízkém riziku

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 10 % Akcie
do 10 % Hotovost

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 0,15% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,47% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0,94% (neanualizováno)
za poslední rok 1,91% p.a.
za poslední 2 roky 1,9% p.a.
za poslední 3 roky 1,9% p.a.
za posledních 5 let 1,9% p.a.
od založení (21. 07. 2013) 1,9% p.a.

Vývoj cen od 21. 07. 2013 do 11.07.2020