Garantovaný fond (1,3 %)

Základní informace

Správce fondu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Charakteristika fondu Vnitřní fond pojistitele
Měna fondu CZK

Investiční charakteristika

Klasické portfolio životního kapitálového pojištění. Růst hodnoty při nízkém riziku.

ROZLOŽENÍ MAJETKU

100 % Dluhopisy
do 10 % Akcie
do 10 % Hotovost

Investiční riziko

Nízké

Doporučený investiční horizont

5 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 0,11% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 0,32% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0,65% (neanualizováno)
za poslední rok 1,3% p.a.
za poslední 2 roky 1,3% p.a.
za poslední 3 roky 1,3% p.a.
od založení (16. 07. 2015) 1,3% p.a.

Vývoj cen od 16. 07. 2015 do 11.07.2020