ERSTE-SPARINVEST Progresivní fond

Základní informace

ISIN AT0000619978
Správce fondu Erste­Sparinvest KAGmbH
Charakteristika fondu Externě řízený fond fondů
Měna fondu EUR (CZK) *
Likvidita denně
Nákladovost fondu (ONGOING CHARGES) 2.44 %

* Prostředky pojistníků jsou investovány do korunového fondu, jehož výkonnost je vázána na výkon fondu, investujícího v EUR.

Investiční charakteristika

Investiční strategie: Investice převážně do akciových fondů
Investiční cíl: Růst hodnoty

ROZLOŽENÍ MAJETKU

90 % Akcie
10 % Alternativní investice

Investiční riziko

Střední

Doporučený investiční horizont

10 let a více

Výkonnost

za poslední měsíc 1,81% (neanualizováno)
za poslední 3 měsíce 13,47% (neanualizováno)
za posledních 6 měsíců 0,99% (neanualizováno)
za poslední rok 5,82% p.a.
za poslední 2 roky 5,11% p.a.
za poslední 3 roky 5,51% p.a.
za posledních 5 let 3,63% p.a.
od založení (03. 11. 2004) 3,4% p.a.

Vývoj cen od 03. 11. 2004 do 10.07.2020