Přehled rizik životního pojištění

I špatná situace může znamenat naději na změnu. Životní pojištění vám pomůže to nevzdávat a myslet pozitivně.

I špatná situace může znamenat naději na změnu. Životní pojištění vám pomůže to nevzdávat a myslet pozitivně.

Jaká rizika životní pojištění kryje?

Dobře nastavené pojištění proti rizikům, která by mohla mít dlouhodobé dopady na váš další život, je velmi důležité a je vždy klíčové vycházet z vaší konkrétní životní situace. Podívejte se, co jednotlivá rizika znamenají.

Životní rizika

Pojištění životních rizik zmírní finanční dopady úmrtí na pozůstalé. V případě vaší smrti pomůžeme vašim blízkým těmito způsoby:

 • Vyplatíme pozůstalým sjednanou částku.
 • Začneme pozůstalým vyplácet pravidelný důchod.
 • Osvobodíme od dalšího placení pojistného druhého pojištěného (když je pojištěným dítě).

Invalidita

Pojištění invalidity zmírní její dopady na celou rodinu. Zajistí vám, že v případě invalidního důchodu budete mít k dispozici další příjem a neocitnete se náhle ve velkém finančním propadu.

V případě invalidity:

 • vyplatíme sjednanou pojistnou částku,
 • navíc převezmeme za pojištěného placení jeho smlouvy.

Pomůžeme vám dobře nastavit pojištění invalidity. Nejdůležitější je pojištění 3. stupně invalidity (tedy té nejtěžší invalidity).

Co jsou stupně invalidity

Stupně invalidity definuje zákon o důchodovém pojištění.
Vyjadřují pokles schopnosti pracovat a vydělávat peníze v důsledku omezení tělesných, smyslových a duševních schopností. První stupeň znamená pokles schopností o 35 % až 49 %, druhý stupeň pokles o 50 % až 69 %, třetí pokles o 70 % a více.

Nemoc

Když onemocníte, hodí se vám pojištění v těchto případech:

 • v případě vážného onemocnění vám poskytneme finanční pomoc při diagnóze onemocnění, jeho léčbě nebo operaci. A to opakovaně, pokud by časem přišla další vážná nemoc,
 • zajistíme vám finanční pomoc, pokud budete v nemocnici,
 • poskytneme vám dodatečný příjem při pracovní neschopnosti.

Při vážné nemoci si tak nebudete dělat starosti o finance, ale budete se moci soustředit hlavně na své vyléčení.

Pojištění rakoviny

Nejtypičtější vážná onemocnění spjatá s rakovinou jsme zahrnuli do balíčků PRO NI a PRO NĚJ.

Úrazové pojištění

Když se zraníte, pomůžeme vám těmito způsoby: 

 • v případě smrti vyplatíme sjednanou částku,
 • v případě trvalých následků úrazu vyplatíme až osminásobek sjednané částky - pokud si pojistíte úraz na částku např. 1 000 000 Kč, při opravdu vážných zraněních vám vyplatíme až 8 000 000 Kč,
 • pokud dojde k tělesnému poškození, odškodníme vás podle závažnosti a délky léčení úrazu,
 • zajistíme vám finanční pomoc při poúrazové hospitalizaci,
 • v případě invalidity následkem úrazu vám vyplatíme sjednanou částku.

Dobrá rada

Výhodné je navýšení úrazového pojištění při dopravní nehodě.

MediKompas

Zdravotní asistenční služba MediKompas vám podá rychle a srozumitelně informace o určitém léku, lékařském zařízení i konkrétní nemoci a zajistí odbornou lékařskou konzultaci. Volat můžete kdykoli a tak často, jak potřebujete. Je neocenitelnou pomocí ve chvílích, kdy si nejste jisti, zda jste dobře rozuměli svému lékaři, nebo když potřebujete další odborný názor.
Pro využití služby MediKompas stačí pouze zavolat na naši infolinku 957 105 105. Asistenční služba je provozována non-stop (24/7).